PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ, KADRY I PŁACE

KONFERENCJA STACJONARNA

28-30 LISTOPADA W WARSZAWIE

3 DNI KONFERENCJI

PONAD 20 GODZIN WYKŁADÓW

6 DOŚWIADCZONYCH PRELEGENTÓW

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO

Plan Konferencji

Akademia LTCA

DZIEŃ 1
28.11.2022

REWOLUCYJNE ZMIANY
W PODATKACH 2022/2023

DZIEŃ 2
29.11.2022

RACHUNKOWOŚĆ W 2022 R.
SPRAWOZDANIE 2022

DZIEŃ 3
30.11.2022

WYZWANIA KADROWO-PŁACOWE
CZYLI JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ

Program konferencji

Akademia LTCA

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa płatnika – stan na wrzesień 2022 r.

 1. Obniżka PIT z 17 % na 12 %.
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 3. Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku
 4. Zmiany w zakresie PIT – 2
 5. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników
 6. Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r.
 7. Problemy praktyczne wynikające ze zmienionych przepisów.
 8. Jak płatnik powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form zatrudnienia.

 

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa przedsiębiorcy – stan na wrzesień 2022 r.

 1. Obniżka PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej a rozliczenie działalności.
 2. Możliwość odliczenia składek zdrowotnych od dochodu.
 3. Ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r.
 4. Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
 5. Składka zdrowotna dla prokurentów.
 6. Zasady oskładkowania osób współpracujących.
 7. Ustalanie dochodu do składki zdrowotnej – różnice remanentowe / amortyzacja / dochody wolne.
 8. Problemy praktyczne wynikające ze zmienionych przepisów.
 9. Jak przedsiębiorca powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form opodatkowania.

 

III. Pozostałe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT.

 1. Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi.
 2. Likwidacja ulgi „Pałacyk+”.
 3. Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych.
 4. Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.

 

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT – projekt z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 1. Planowane zmiany do Polskiego Ładu w zakresie CIT:
  1. Likwidacja „ukrytych dywidend”.
  2. Zmiany do podatku minimalnego.
  3. Zmiany w podatku u źródła.
  4. Transakcje z rajami podatkowymi.
  5. CIT estoński.
  6. Przegląd ulg podatkowych w CIT.
  7. Pozostałe zmiany.

 

V. Zmiany dotyczące podatku VAT.

 1. Grupy VAT
 2. Wybór opcji rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla instytucji finansowych.
 3. KKS przy JPK.
 4. Krajowy System e-Faktur – informacje podstawowe.
 5. Pakiet SLIM VAT 3 – kluczowe kierunki zmian.

10:00 – 11:45

I. Przygotowanie do sprawozdania za 2022

 1. Regulacje prawne i ich zmiany
 2. Terminy przygotowywania sprawozdania
 3. Podsumowanie uproszczeń sprawozdawczych
 4. Ocena zdolności kontynuowania działalności w świetle kryzysu – KSR 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” oraz rekomendacje KSR
 5. Ujawnienia w informacji dodatkowej
 6. Sprawozdanie finansowe a sprawozdanie z działalności

 

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00

II. Wybrane zagadnienia związane z wyceną i prezentacją w sprawozdaniu finansowym

 1. Środki trwałe i wartości niematerialne
 2. Nieruchomości zaliczone do inwestycji
 3. Zapasy
 4. Należności i zobowiązania
 5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
 6. Utrata wartości i odpisy aktualizacyjne

 

14:00  – 14:30 przerwa lunchowa

14:30 – 16:00

III. KSR 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Projekty zmian na 2023 r.

 1. Zasady ujmowania przychodów w świetle nowego KSR
 2. Warunki ujęcia przychodu
 3. Sprzedaż na szczególnych warunkach
 4. Zmniejszenia przychodów ze sprzedaży
 5. Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
 6. Prace KSR stan na listopad 2022

10:00 – 11:45 

Część I – Administrowanie zatrudnieniem po zmianach

 1. Kontrola trzeźwości – zasady
 2. Umowy o pracę – po zmianach
 3. Zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
  • Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony
  • Szczególna ochrona stosunku pracy – zmiany dotychczasowej ochrony i rozszerzenie o nową grupę uprawnionych
 4. Dokumentacja pracownicza – nowy zakres treści umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia

 

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00

 1. Praca zdalna a telepraca
 2. Czas pracy po zmianach
  • Pracownik rodzic – ograniczenia w zatrudnianiu
  • Elastyczna organizacja pracy- dla kogo i na jakich zasadach
  • Nowy wymiar przerw w pracy
  • Szkolenia a czas pracy
 3. Nieobecności pracownicze po zmianach
  • Nowe rodzaje nieobecności
  • Nowy wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

 

14:00  – 14:30 przerwa lunchowa

Część II –  Rozliczanie wynagrodzeń, świadczeń z umów cywilnoprawnych, przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa po zmianach

 

14:30 – 15:30

 1. Zmiany w zasadach rozliczania zasiłku macierzyńskiego
  • Zasady w przypadku osób, które rozpoczą pobieranie zasiłków po zmianie przepisów
  • Zasady w przypadku osób, które pobierają zasiłki w dniu wejścia w życie nowych przepisów

 

15:30  – 15:45 przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 1. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od 2023 roku
  • Koszty uzyskania przychodu
  • Zaniechanie poboru zaliczki
  • Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek nowe zasady
  • Pobieranie zaliczki na podatek od świadczeń niepieniężnych
  • Rozliczanie świadczeń po ustaniu stosunku prawnego

*Program konferencji może ulec modyfikacji.

Prelegenci konferencji

Akademia LTCA

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła
Dr Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska
Doradca i trener z dziedziny kadr i płac

Koszt konferencji

Jeden wybrany dzień konferencji

DZIEŃ 1
28.11.2022

REWOLUCYJNE ZMIANY
W PODATKACH 2022/2023

399 PLN + VAT

Cena z abonamentem

699 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

DZIEŃ 2
29.11.2022

RACHUNKOWOŚĆ W 2022 R.
SPRAWOZDANIE 2022

399 PLN + VAT

Cena z abonamentem

699 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

DZIEŃ 3
30.11.2022

WYZWANIA KADROWO-PŁACOWE
CZYLI JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ

399 PLN + VAT

Cena z abonamentem

699 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

*Zaloguj się przed zakupem jeśli chcesz kupić bilet na konferencje w ramach abonamentu.
** W ramach 1 abonamentu może skorzystać maksymalnie do 5 osób

Koszt konferencji

Dwa wybrane dni konferencji

DZIEŃ 1 + 2
28 i 29.11.2022

REWOLUCYJNE ZMIANY
W PODATKACH 2022/2023

+

RACHUNKOWOŚĆ W 2022 R.
SPRAWOZDANIE 2022

699 PLN + VAT

Cena z abonamentem

1199 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

DZIEŃ 2 + 3
29 i 30.11.2022

RACHUNKOWOŚĆ W 2022 R.
SPRAWOZDANIE 2022

+

WYZWANIA KADROWO-PŁACOWE
CZYLI JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ

699 PLN + VAT

Cena z abonamentem

1199 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

DZIEŃ 1 + 3
28 i 30.11.2022

REWOLUCYJNE ZMIANY
W PODATKACH 2022/2023

+

WYZWANIA KADROWO-PŁACOWE
CZYLI JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ

699 PLN + VAT

Cena z abonamentem

1199 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

*Zaloguj się przed zakupem jeśli chcesz kupić bilet na konferencje w ramach abonamentu.
** W ramach 1 abonamentu może skorzystać maksymalnie do 5 osób

Koszt konferencji

Wszystkie trzy dni konferencji

999 PLN + VAT

Cena z abonamentem

1699 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

*Zaloguj się przed zakupem jeśli chcesz kupić bilet na konferencje w ramach abonamentu.
** W ramach 1 abonamentu może skorzystać maksymalnie do 5 osób

ABONAMENT AKADEMII LTCA

Szkolenia online NA ŻYWO

Nieograniczony dostęp do szkoleń online NA ŻYWO

Webinaria NA ŻYWO

Nieograniczony dostęp do webinariów NA ŻYWO

Nagrania szkoleń online i webinariów

Nieograniczony dostęp do nagrań ze szkoleń online NA ŻYWO i webinariów NA ŻYWO

Certyfikat Akademii LTCA

Certyfikaty ukończenia do każdego szkolenia i webinaru

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do każdego szkolenia i webinaru

Konsultacje online

Bezpłatne grupowe konsultacje w wyznaczonym terminie i temacie z ekspertami LTCA

Kalkulator Polski Ład

Profesjonalne narzędzie do obliczeń skutków Polskiego Ładu

ABONAMENT 12 MIESIĘCY

OFERTA DLA FIRM

1399 ZŁ + VAT

OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH

1199 ZŁ + VAT

* Abonament zostanie aktywowany maksymalnie do 48h od momentu zaksięgowania płatności.
** Faktura VAT zostanie wysłana maksymalnie do 48h od momentu złożenia zamówienia.

Miejsce konferencji

Akademia LTCA

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, 26 piętro
02-017 Warszawa

Akademia LTCA

Skontaktuj się z nami

Akademia LTCA
LTCA II sp. z o.o.
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
NIP: 5252696110
REGON: 366430560

+48 575 692 694

kontakt@akademialtca.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

  Współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym są spółki Grupy LTCA tj. LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k. oraz LTCA II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Call Now Button