AML dla biur rachunkowych

(0 Opinia)
Bezpłatne
MZ_AK_Biura rachunkowe jako instytucja obowiązana, obowiązki wynikające z ustawy o AML

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) spowodowała, że już 31.07.2021 roku wszystkie biura rachunkowe staną się instytucją obowiązaną.

Dotychczas do tzw. instytucji obowiązanych należeli m.in. biegli rewidenci, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi. Teraz dołączą do nich osoby świadczące usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Nowe obowiązki obejmą około 45 tysięcy biur rachunkowych, które jeżeli mają zawartą chociaż jedną stałą umowę o prowadzenie ksiąg podatkowych, będą musiały wypełnić szereg szczegółowych obowiązków.

Biura rachunkowe będą zobowiązane do wdrożenia procedur wewnętrznych, które pomogą zidentyfikować klienta, ustalić beneficjenta rzeczywistego, analizować transakcje zawarte przez klientów, a w przypadku transakcji podejrzanych , zaraportować ją do GIIF.

Brak procedur może spowodować nałożenie na biuro rachunkowe różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji administracyjnych, pieniężnych (do 1.000.000,00 eur) oraz karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.)

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Stan prawny
24.06.2021

Czas trwania
1 godzina 55 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 1
 • Quizy 0
 • Trwanie 24.06.2021
 • Poziom umiejętności 24.06.2021
 • Język 24.06.2021
 • Studenci 1224
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i MDR. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi, analizami benchmarkingowymi, TP compliance oraz raportowaniem schematów podatkowych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wykładowca na ponad 100 szkoleniach (ponad 600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu compliance, schematów podatkowych (MDR) i cen transferowych.

 

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA