Ceny transferowe pod lupą organów podatkowych – jak przygotować się na kontrolę

User Avatar
(0 Opinia)
199,00 zł
2022.11.24_Anna_Kubicz_Ceny transferowe pod lupą organów podatkowych – jak przygotować się na kontrolę

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Ceny transferowe niezmiennie są jednym z głównych punktów zainteresowania organów podatkowych. Coraz liczniejsze kontrole transakcji realizowanych przez podmioty powiązane, dają coraz lepsze wyniki kontroli. Organy podatkowe dysponują większą ilością narzędzi do typowania podmiotów oraz coraz większym doświadczeniem i wiedzą z zakresu przeprowadzania kontroli cen transferowych.

 

PROGRAM

I. Kontrole z zakresu cen transferowych

1. Najnowsze statystki z zakresu kontroli
2. Plany Ministerstwa Finansów związane z dalszymi kontrolami
3. Transakcje najczęściej kontrolowane przez organy podatkowe – jak przygotować się do kontroli transakcji
4. Narzędzia służące do typowania podmiotów do kontroli – jak organy wybierają podmioty do kontroli

II. Jak prawidłowo przygotować się do kontroli z obszaru cen transferowych

1. Najczęstsze błędy podatników, prawidłowe ustalenie ceny rynkowej, transakcja usług wewnątrzgrupowych
2. Dokumentacja cen transferowych – na co zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu dokumentacji przy kontroli
3. Dokumentacja cen transferowych od grupy – czy organy podatkowe kwestionują jej kompletność i prawidłowość
4. Wymiana informacji podatkowych – jak często organy podatkowe korzystają z tej możliwości przy kontroli cen transferowych
5. Możliwość recharakteryzacji transakcji przez organy podatkowe, a jej konsekwencje dla podatników
6. Przykłady najczęstszych pytań organów podatkowych podczas kontroli z obszaru cen transferowych

III. Ocena obowiązku dokumentacyjnego – jak prawidłowo określić swoje obowiązki w zakresie cen transferowych

1. Analiza powiązań, jak wytypować podmioty powiązane – przykłady
2. Analiza limitów i grupowanie transakcji
• czym są transakcje jednorodne?
• jak liczyć limity dla typowych transakcji usługowych, towarowych?
• jak określić limit dla transakcji finansowych (pożyczki, cashpooling, linie kredytowe, gwarancje, poręczenia)?
• jak określić limity dla innych transakcji (aporty, transakcje kapitałowe)?
• jak określić limity dla transakcji ubezpieczeniowych?

IV. Zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

1. Podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jakie warunki należy spełnić
2. Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji
3. Uproszczenia w stosowaniu cen transferowych, rodzaje uproszczeń i obowiązek raportowania schematów podatkowych
4. Nowe zwolnienia i uproszczenia w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych – zasady wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

V. Transakcje z rajami podatkowymi

1. Bezpośrednie i pośrednie transakcje rajowe

VI. Dokumentacja local file

1. Elementy dokumentacji lokalnej
2. Przykłady dokumentacji cen transferowych

VII. Analiza benchmarkingowa i analiza zgodności jako narzędzie do ograniczenia ryzyka podatkowego i karnoskarbowego

1. Czy każdy ma obowiązek badania rynkowości cen?
2. Kiedy należy sporządzić analizę benchmarkingową, a kiedy analizę zgodności?
3. Elementy analizy benchmarkingowej
4. Elementy analizy zgodności
5. Źródła danych
6. Przykłady analiz benchmarkingowych:
• Transakcja sprzedaży towarów
• Transakcja zakupu usług
• Transakcja pożyczki

VIII. Dokumentacja master file

1. Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej
2. Elementy dokumentacji grupowej

IX. Obowiązki sprawozdawcze

1. Obowiązek sporządzenia informacji TP-R – dane wykazywane w informacji
2. Obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji
3. Osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia i informacji TP-R

X. Sankcje

XI. Najnowsze interpretacje w zakresie cen transferowych

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Stan prawny
24.11.2022

Czas trwania
4 godziny 0 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 3
  • Quizy 0
  • Trwanie 24.11.2022
  • Studenci 2336
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button