Ceny transferowe w praktyce – podstawy sporządzenia dokumentacji, metody kalkulacji wynagrodzenia

User Avatar
(0 Opinia)
49,00 zł
2022.01.13_Anna_Kubicz_Ceny Transferowe w praktyce

CEL WEBINARU

Webinar ma na celu przedstawienie problematyki cen transferowych od podstaw. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak określać obowiązki dokumentacyjne, jak identyfikować podmioty powiązane, jak określać limity transakcji oraz jak je grupować. Dodatkowo omówione zostaną praktyczne aspekty związane ze stosowaniem poszczególnych metod wyceny.

 

PROGRAM

1. Podstawowe pojęcia
a. Cena transferowa – (wynagrodzenie, wynik, finansowy lub wskaźnik finansowy)
b. Podmioty powiązane – ocena zdolności wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji, jak ocenić powiązania
c. Transakcja kontrolowana – jakie zdarzenia podlegają pod obowiązek dokumentacyjny

2. Progi dokumentacyjne
a. Transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji – zasady grupowania i określania limitów poszczególnych rodzajów transakcji.
b. Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji
c. Limity dla transakcji nietypowych (raje podatkowe, umowy spółki, umowy wspólnego przedsięwzięcia).

3. Stosowanie metod weryfikacji cen transferowych – informacje ogólne
a. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
b. Metoda ceny odprzedaży,
c. Metoda koszt plus,
d. Metoda marży transakcyjnej netto,
e. Metoda podziału zysku,
f. Inne metody.

4. Obowiązki sprawozdawcze

5. Sankcje

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
49 PLN + VAT

Stan prawny
13.01.2022

Czas trwania
1 godzina 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 1
  • Quizy 0
  • Trwanie 13.01.2022
  • Poziom umiejętności 13.01.2022
  • Język 13.01.2022
  • Studenci 2040
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie.

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.