Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla przedsiębiorców w 2021 r.

User Avatar
(0 Opinia)
49,00 zł
2021.11.29_Anna Kubicz_Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla przedsiębiorców w 2021 r.

CEL WEBINARU

Dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków, które muszą spełnić przedsiębiorcy, aby zapewnić nadzór nad nieprawidłowościami w swojej organizacji oraz ich sygnalizowaniem. Zakres Dyrektywy obejmuje rewolucyjne obowiązki dla przedsiębiorców dotyczące m.in. ochrony pracowników, byłych pracowników, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, kandydatów do pracy.

Za niecałe trzy miesiące mija termin dostosowania podmiotów publicznych, firm prywatnych zatrudniających ponad 250 osób oraz firm sektora finansowego do wymogów Dyrektywy. W pierwszym terminie, czyli od 17 grudnia 2021 roku, regulacje obejmą kilkanaście tysięcy podmiotów.

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się jak i do kiedy wdrożyć tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów oraz poznają narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości.

 

PROGRAM

Informacje wstępne

• Etap wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów
• Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
• Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur
• Termin wdrożenia dyrektywy

Kim jest sygnalista

• Definicja sygnalisty
• Warunki objęcia ochroną sygnalisty

Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

• Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
• Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?

Środki ochrony sygnalistów.

• Zakaz działań odwetowych
• Środki ochrony przed działaniami odwetowymi
• Środki wsparcia
• Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej

Sankcje

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
49 PLN + VAT

Stan prawny
29.11.2021

Czas trwania
1 godzina 10 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 1
  • Quizy 0
  • Trwanie 29.11.2021
  • Studenci 1762
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie.

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.