Konferencja Podatki CIT i VAT w branży IT – zagadnienia branżowe oraz Polski Ład

(0 Opinia)
199,00 zł
2021.11.08_GN_DW_Konferencja online na żywo Podatki CIT i VAT w branży IT

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży IT.

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach:

1. Wprowadzenia obszernego pakietu zmian związanych z Polskim Ładem oraz
2. Omówienie kluczowych zagadnień branżowych

Nasi eksperci skupiają się na poszczególnych zagadnieniach, omawiając regulacje ustawowe oraz najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych.

 

PROGRAM

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT mające wpływ na rozliczenia podatkowe firm z branży IT:
1. Podatek „minimalny” CIT
2. Spółki holdingowe
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Nowy CIT „estoński”
6. Cienka kapitalizacja
7. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
8. Wypłata ukrytej dywidendy
9. Zakaz przerzucania dochodów
10. Zmiany w cenach transferowych
11. Ulga B+R i IP BOX – omówienie regulacji i korzystne zmiany
12. Ulga dla innowacyjnych pracowników
13. Pozostałe ulgi znajdujące zastosowanie w branży IT

II. Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
2. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
3. Składki zdrowotne dla pracowników / współpracowników oraz kadry menadżerskiej
4. Nowe zasady amortyzacji
5. Ryczałt za używanie służbowych aut

III. Wybrane zagadnienia branżowe w CIT:
1. Przychody podatkowe charakterystyczne dla branży IT: sprzedaż oprogramowania, udzielanie licencji, sprzedaż praw autorskich, usługi informatyczne / programistyczne i inne. Kiedy można zastosować 5% stawkę CIT/PIT?
2. Wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi (określenie momentu rozpoznania przychodu)
3. Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych
4. Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe
5. Koszty uzyskania przychodów w branży IT – uwagi ogólne. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne. Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
6. Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne w branży IT – licencje, wartości niematerialne i prawne, wynagrodzenia pracownicze, współpraca z programistami w ramach B2B, nabycie usług IT i inne
7. Koszty i świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w branży IT na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, benefity pracownicze, imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody i inne)
8. Podatek u źródła w branży IT: licencje, prawa autorskie, i inne – omówienie najczęstszych problemów praktycznych
9. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
10. Ulga IP Box dla firmy i dla osób współpracujących
11. 50% koszty uzyskania przychodów
12. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla informatyków

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT oraz zmiany z 2021 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe firm z branży IT:
1. Grupy VAT
2. Wprowadzenie pakietu „SLIM VAT 1” – w szczególności z miana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus” w tym rak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
3. Zmiany w zakresie raportowania JPK VAT
4. Zmiany wynikające z pakietu „SLIM VAT 2”
5. Krajowy System e-Faktur

V. Wybrane zagadnienia branżowe w VAT:
a) Zasada terytorialności VAT: miejsce opodatkowania usług IT
b) Podstawa opodatkowania – granty, dotacje – kiedy podlegają VAT
c) Świadczenia kompleksowe w VAT
d) Moment powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Budimex również dla branży IT
e) Benefity na rzecz pracowników/współpracowników a VAT
f) Import usług – rozliczenie podatku naliczonego w przypadku nabywania licencji z zagranicy

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
08.11.2021

Czas trwania
4 godziny 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 2
  • Quizy 0
  • Trwanie 08.11.2021
  • Studenci 1499
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Daniel Więckowski

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.