Konferencja Podatki CIT i VAT w branży przemysłu i produkcji – zagadnienia branżowe oraz Polski Ład

(0 Opinia)
199,00 zł
2021.11.17_GN_DW_Podatki CIT i VAT w branży przemysłu i produkcji

FRAGMENT KONFERENCJI

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży przemysłu i produkcji.

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach:

1. Wprowadzenia obszernego pakietu zmian związanych z Polskim Ładem oraz
2. Omówienie kluczowych zagadnień branżowych

Nasi eksperci skupiają się na poszczególnych zagadnieniach, omawiając regulacje ustawowe oraz najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych.

 

PROGRAM

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT mające wpływ na rozliczenia podatkowe firm z branży przemysłu i produkcji.

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Spółki holdingowe
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Nowy CIT „estoński”
6. Cienka kapitalizacja
7. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
8. Wypłata ukrytej dywidendy
9. Zakaz przerzucania dochodów
10. Zmiany w cenach transferowych
11. Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg
12. Ulga dla innowacyjnych pracowników
13. Ulga na prototypy
14. Ulga na ekspansję produktową
15. Ulga na robotyzację

II. Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
2. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
3. Składki zdrowotne dla pracowników / współpracowników oraz kadry menadżerskiej
4. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
5. Nowe zasady amortyzacji
6. Ryczałt za używanie służbowych aut

III. Wybrane zagadnienia branżowe w CIT:

1. Przychody podatkowe – moment rozpoznania przychodu w branży produkcyjnej. Data sprzedaży towaru a data wystawienia faktury?
2. Zaliczki / przedpłaty na poczet sprzedaży towaru
3. Przychody rozliczane kasowo – odsetki, kary umowne i odszkodowania od dostawców.
4. Korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów – kiedy wstecz a kiedy na bieżąco?
5. Koszty uzyskania przychodów w branży produkcyjnej – uwagi ogólne. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne. Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
6. Alokacja kosztów bezpośrednich i pośrednich dla wydatków związanych z produkcją – podejście podatkowe a podejście bilansowe
7. Moment potrącenia kosztów wynagrodzeń pracowniczych z narzutami oraz odpisów amortyzacyjnych
8. Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży produkcyjnej – straty inwentaryzacyjne (magazynowe), likwidacja środków trwałych, koszty zaniechanych inwestycji
9. Koszty reklamacji jakościowych i logistycznych a także kary umowne i odszkodowania – koszty uzyskania przychodów
10. Środki trwałe w branży produkcyjnej, remont / konserwacja oraz modernizacja środków trwałych w branży produkcyjnej
11. Koszty pozyskania finansowania – limitowanie kosztów podatkowych (art. 15c CIT)
12. Koszty pracownicze w branży produkcyjnej PIT/CIT (wynagrodzenia, premie itd.), w tym koszty BHP i benefitów pracowniczych
13. Koszty marketingowe / reprezentacyjne i koszty działu sprzedaży (np. koszty akwizycji, spotkania z kontrahentami) a podatkowe koszty uzyskania przychodów
14. Ulga B+R w branży produkcyjnej – kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi?
15. Wierzytelności nieściągalne i ulga na złe długi w branży produkcyjnej.

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT oraz zmiany z 2021 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe firm z branży przemysłu i produkcji.

1. Grupy VAT
2. Wprowadzenie pakietu „SLIM VAT 1” – w szczególności z miana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus” w tym rak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
3. Zmiany w zakresie raportowania JPK VAT
4. Zmiany wynikające z pakietu „SLIM VAT 2”
5. Krajowy System e-Faktur

V. Wybrane zagadnienia branżowe w VAT:

1. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług i towarów – kiedy dochodzi do dostawy towarów? Pojęcie usług i dostaw ciągłych. Warunki dostawy a moment dokonania dostawy – znaczenie Incoterms dla rozliczeń na gruncie VAT.
2. Umowy contract/tool manufacturer.
3. Zaliczki i przedpłaty oraz kaucje i zabezpieczenia – zasady rozliczeń na gruncie VAT.
4. Problematyka świadczeń kompleksowych – dostawa z montażem, dostawa z transportem, koszty pakowania – kiedy mamy do czynienia z usługą kompleksową?
5. Kary umowne, odszkodowania i reklamacje a VAT.
6. Prawo do odliczenia – kluczowe aspekty praktyczne, ograniczenia w prawie do odliczenia.
7. Miejsce świadczenia w VAT.
8. Transakcje międzynarodowe – WDT, WNT, import i eksport towarów, transakcje łańcuchowe i trójstronne, usługi w obrocie zagranicznym – wybrane zagadnienia praktyczne istotne dla firm produkcyjnych z uwzględnieniem pakietu QUICK FIXES.
9. Eksport usług – kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
10. Kursy walut na potrzeby VAT.
11. Wiążące Informacje Stawkowe – czy warto występować o WIS?

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
17.11.2021

Czas trwania
4 godziny 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 2
  • Quizy 0
  • Trwanie 17.11.2021
  • Studenci 1499
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Daniel Więckowski

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.