KORONAWIRUS (aktualizacja) – rozwiązania prawne i podatkowe

(0 Opinia)
Bezpłatne
Marcin Zarzycki_KORONAWIRUS (aktualizacja) – rozwiązania prawne i podatkowe

PROGRAM

 1. Prawo podatkowe
  1. Aktualne warunki przyznania ulg w spłacie zobowiązaniach podatkowych, w tym w szczególności odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie.
  2. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej – odroczenie terminów niektórych obowiązków podatkowych, w tym m.in.
   • Przesunięcie wejścia w życie JPK_VAT;
   • przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy VAT;
   • wydłużony termin na zawiadomienie Szefa KAS – biała lista;
   • odroczenie terminu płatności zaliczek.
  3. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej – zwolnienia/ulgi podatkowe, w tym m.in.
   • rozliczenie straty z roku 2020 z dochodami 2019 r.;
   • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej;
   • zaprzestanie stosowania przepisów o uldze na złe długi w podatkach dochodowych;
   • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na podatek.
 2. Kwestie pracownicze i ZUS
  1. Aktualne możliwości pracodawców, w tym m.in. praca zdalna, warunki rozwiązania stosunku pracy, zmiana warunków pracy i płacy, zwolnienia grupowe.
  2. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej w tym m.in. możliwości wynikające ze skorzystania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, porozumienia z przedstawicielami pracowników, pozostałe rozwiązania w zakresie zmiany czasu pracy.
  3. Aktualne warunki przyznawania ulg w spłacie ZUS, w tym m.in. umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty płatności.
  4. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej w tym m.in. odroczenie składek ZUS, dodatkowe zasiłki opiekuńcze i chorobowe.
 3. Warunki umów / płynność finansowa / inne zagadnienia
  1. Aktualne warunki rozwiązywania umów, w tym w szczególności siła wyższa, klauzula rebus sic stantibus
  2. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej w tym m.in. zmniejszenie wysokości czynszu, wyłączenia odpowiedzialności najemcy za nienależyte wykonanie umowy, zablokowanie możliwości wypowiedzenia przez wynajmujących umowy najmu.
  3. Bezzwrotne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
  4. Odroczenie płatności rat kredytów
  5. Przedłużenie terminu na zgłoszenie do CRBR – do 13 lipca 2020

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Stan prawny
31.03.2020

Czas trwania
2 godziny 15 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 6
 • Quizy 0
 • Trwanie 31.03.2020
 • Poziom umiejętności 31.03.2020
 • Język 31.03.2020
 • Studenci 205
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button