Leasing w świetle UOR i MSSF/MSR

(0 Opinia)
199,00 zł
2021.11.30_Katarzyna Trzpioła_Leasing w świetle UOR i MSSFMSR

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pokazanie zasad kwalifikowania umów leasingu w polskim prawie bilansowym i podatkowym. Na przykładach praktycznych zaprezentowane zostanie księgowe i podatkowe rozliczenie umowy.

Szkolenie adresowane jest do księgowych każdego szczebla, którzy chcą pozyskać lub usystematyzować wiedzę dotyczącą leasingu. Zapraszamy także wszystkich, którzy mają w swojej pracy, jako np. pracownicy kontrolingu do czynienia z tymi umowami.

 

PROGRAM

Część 1

A. Leasing w prawie cywilnym,  – czyli co trzeba wiedzieć z punktu widzenia prawa:

 • Najważniejsze regulacje, – co nie tylko księgowy wiedzieć powinien

B. Podział leasingu z punktu widzenia księgowości

 • Regulacje ustawy o rachunkowości i KSR 5
 • Zasady klasyfikowania leasingu, jako finansowego

 

Część 2

 • Rozliczanie umów leasingu finansowego w księgach – przykład maszyny produkcyjnej
 • Rozliczanie umów leasingu operacyjnego w księgach – przykład urządzenia
 • Możliwość i konsekwencje stosowania uproszczeń dla małych jednostek
 • Leasing zwrotny w księgach rachunkowych – przykład rozliczenia
 • Prezentacja leasingu w sprawozdaniu finansowym

 

C. Podział leasingu z punktu widzenia podatków:

 • Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym,
 • co i kiedy może być kosztem podatkowym,
 • rozliczanie opłaty wstępnej,
 • dodatkowe koszty

 

Część 3

Rozliczanie umów z punktu widzenia MSSF 16

 • Zasady klasyfikowania leasingu, jako finansowego

 

D. Szczególne sytuacje w rozliczaniu umów leasingowych – samochody i koszty ich eksploatacji

 • Rozliczenie umowy leasingu operacyjnego samochodu powyżej 150.000 zł
 • Podział rat i ich ujęcie podatkowe
 • Dokumentowanie umów – faktury i ich elementy
 • Leasing operacyjny i finansowy w VAT – dokumentowanie, konsekwencj

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Stan prawny
30.11.2021

Czas trwania
4 godziny 15 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 3
 • Quizy 0
 • Trwanie 30.11.2021
 • Studenci 2181
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek m.in. „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”, „Znowelizowana ustawa o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem”, „Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości”, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości. Formuła szkolenia: otwarte, on-line na żywo.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button