Podatek akcyzowy

User Avatar
(0 Opinia)
199,00 zł
2023.01.30_Lukasz_Jankowski_Podatek akcyzowy

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień i instytucji podatku akcyzowego, zasad jego funkcjonowania oraz zakresu obowiązków jakie spoczywają na podatnikach tego podatku.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione reguły funkcjonowania podatku akcyzowego, jakie obowiązki spoczywają na uczestnikach obrotu wyrobami akcyzowymi a także omówione będą charakterystyczne instytucje i mechanizmy rozliczania podatku akcyzowego – uwzględniając najnowsze zmiany oraz praktykę organów skarbowych w tym także orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

PROGRAM

1. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatnicy podatku rejestracja dla celów akcyzowych.
a) wyroby akcyzowe
b) przegląd instytucji i definicji podatku akcyzowego
c) rejestracja dla celów podatku akcyzowego
2. Przedmiot opodatkowania akcyzą oraz zasady wykonywania działalności przez podatników akcyzy.
a) przedmiot opodatkowania akcyzą
b) moment powstania obowiązku akcyzowego
c) składy podatkowe
d) zabezpieczenia akcyzowe
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych
a) przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszonej akcyzy
b) przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
4. Zwolnienia w podatku akcyzowym
5. Ewidencje w podatku akcyzowym, deklaracje składane dla potrzeb podatku akcyzowego oraz pozostałe obowiązki podatników.

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Stan prawny
30.01.2023

Czas trwania
3 godziny 45 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 2
  • Quizy 0
  • Trwanie 30.01.2023
  • Studenci 2505
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button