Podatek u źródła bez tajemnic – jak prawidłowo obliczyć podatek i wypełnić formularze IFT

(0 Opinia)
199,00 zł
This course is out of stock
2022.03.23_Marcin Zarzycki_Podatek u źródła – Jak prawidłowo wypełnić informacje IFT

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych w zakresie podatku u źródła.

Podczas szkolenia omówione zostaną należności podlegające podatkowi u źródła oraz zasady poboru podatku i wykonywania obowiązków informacyjnych.

Dodatkowo, ekspert omówi krok po kroki, w jaki sposób należy wypełnić formularze ITF 1/1R oraz IFT 2/2R na różnych przykładach praktycznych.

 

PROGRAM

I. Podatek u źródła – zagadnienia podstawowe, zasady poboru podatku.

1. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

a) Zasady opodatkowania odsetek – odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b) Zasady opodatkowania należności licencyjnych – należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
c) Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych dla podmiotów powiązanych.
d) Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
e) Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od dywidend dla podmiotów powiązanych.
f) Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowani.
g) Inne wybrane należności – dochody z nieruchomości, wynagrodzenia członków rad nadzorczych i dyrektorów.

2. Certyfikat rezydencji i oświadczenie beneficial owner – problemy praktyczne.

3. Pobór podatku u źródła:

a) Kiedy należy pobrać podatek i wpłacić do urzędu.
b) Problem tzw. Ubruttowienia.
c) Kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,

4. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:

a) Deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
b) Informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
c) Pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

5. Zasady wypełniania formularzy IFT 1/1R oraz IFT 2/2R na przykładach praktycznych.

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Stan prawny
23.03.2022

Czas trwania
3 godziny 20 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 2
  • Quizy 0
  • Trwanie 23.03.2022
  • Studenci 2198
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Diana Guzek

Diana jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultant podatkowy w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się przede wszystkich zagadnieniami z zakresu PIT, CIT i VAT, sporządzając opinie podatkowe, wnioski o interpretacje, skargi oraz skargi kasacyjne. Następnie swoją karierę rozwijała w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego wchodzącej w skład tzw. „wielkiej czwórki”, w której realizowała projekty głównie z zakresu kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Posiada również doświadczenie związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) oraz składaniem wniosków nadpłatowych w zakresie podatku u źródła (WHT). W ramach Kancelarii LTCA uczestniczy w projektach obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
199,00 zł
This course is out of stock
Call Now Button