Podatek u źródła zmiany od 2019 r. i 2021 r.

(0 Opinia)
199,00 zł
Marcin_Zarzycki_Podatek u źródła zmiany od 2019 r i 2021 r

CEL SZKOLENIA

Podatek u źródła z uwzględnieniem problematyki rezydencji podatkowej oraz rewolucyjnych zmian od 2019 r. i 2021 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tzw. podatkiem u źródła (WHT).

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rezydencji podatkowej, należności podlegających WHT, certyfikatów rezydencji, obowiązków płatnika, poboru podatku, czy też obowiązków sprawozdawczych.

Dodatkowo, w sposób kompleksowy poruszana będzie problematyka zmian obowiązujących od 2019 r., obejmujących obowiązek dochowania należytej staranności oraz weryfikacji statusu beneficial owner oraz zmian planowanych od 1 lipca 2021 r (lub 1 stycznia 2022 r.)., obejmujących wprowadzenie tzw. mechanizmu”‘pay and refund”.

Szkolenie obejmuje praktyczne przedstawienie tematyki podatku u źródła z liczną ilością przykładów oraz wzorów dokumentów, jak również wskazówkami doświadczonego eksperta w tej materii.

 

PROGRAM

Część 1:

1. Podatek u źródła – informacje podstawowe:

a) pojęcie podatku u źródła – elementy konstrukcyjne podatku,
b) źródła prawa,
c) podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła.

2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

3. Rezydencja podatkowa a ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT orazpojęcie miejsca zamieszkania / siedziby w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) Pojęcie rezydencji podatkowej.
b) Ustalanie rezydencji podatkowej na gruncie CIT i PIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
c) Miejsce zamieszkania osób fizycznych dla celów podatkowych – problematyka 183 dni oraz centrum interesów osobistych i gospodarczych – jak ustalić rezydencję osoby fizycznej.
d) Siedziba dla celów podatkowych – jak ustalić rezydencję spółki.
e) Miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie.
f) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).
g) Objaśnienia podatkowe MF – czy rozwiązują problemy rezydencji podatkowej?

4. Zakład podatkowy – kiedy mamy do czynienia z zakładem?

 

Część 2

5. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

6. Zasady opodatkowania odsetek – odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
7. Interpretacje i orzeczenia w zakresie odsetek – m.in. cash pooling / kapitalizacja odsetek.

8. Zasady opodatkowania należności licencyjnych – należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

9. Szczególne rodzaje należności licencyjnych – m.in. programy komputerowe i urządzenia przemysłowe.

Część 3

10. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych dla podmiotów powiązanych.

11. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

12. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od dywidend dla podmiotów powiązanych.

13. Bilety lotnicze.

14. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowani.

15. Wybrane przykłady usług niematerialnych na bazie najnowszych orzeczeń i interpretacji.

16. Zyski z przedsiębiorstw – jak postępować przy usługach niematerialnych w zakresie stosowania UPO.

17. Inne wybrane należności – dochody z nieruchomości, wynagrodzenia członków rad nadzorczych i dyrektorów.

Część 4

18. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) certyfikaty rezydencji a przepisy antycovidowe
19. Rewolucyjne zmiany zasad poboru podatku u źródła od 2019 r. i 2021 r. (2022 r.) – zakres nowych regulacji.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
a) Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności – przesłanki należytej staranności.
b) Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner – jak zweryfikować kontrahenta?
c) Praktyczne przykłady dochowania należytej staranności – case study + prezentacja oprogramowania do dochowania należytej staranności.
20. Planowane zmiany od 1 lipca 2021 r. (1 stycznia 2022 r.):
a) Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – mechanizm „pay and refund”.
b) Oświadczenie płatnika i opinia organu podatkowego jako sposoby na niepobieranie podatku po przekroczeniu limitu 2 mln PLN.
c) Nowe zasady zwrotu podatku u źródła.
d) Planowana nowelizacja do zmian – jak będą faktycznie wyglądały nowe przepisy?
21. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) problem tzw. ubruttowienia,

22. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:

a) deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
23.06.2021

Czas trwania
4 godziny 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 4
  • Quizy 0
  • Trwanie 23.06.2021
  • Studenci 1179
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
199,00 zł
  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA