Podatki VAT i CIT w branży deweloperskiej

(0 Opinia)
199,00 zł
13.03.2021_GN DW Podatki VAT i CIT w branży deweloperskiej

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży deweloperskiej. Szkolenie obejmuje wyłącznie zagadnienia branżowe, które zostały wybrane na bazie naszej wieloletniej praktyki w obsłudze podatkowej firm z branży deweloperskiej. Nasi eksperci skupiają się na poszczególnych zagadnieniach, omawiając regulacje ustawowe oraz najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych.

UWAGA: szkolenie ma charakter szkolenia „aktualizowanego”, a więc będzie ono regularnie uzupełniane o nowe zagadnienia (przepisy/interpretacje/orzeczenia), które mogą mieć znaczenie dla rozliczenia podatkowego w branży deweloperskiej.

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu oraz inne osoby zajmujące się podatkami w spółkach z branży deweloperskiej.

 

PROGRAM

Podatek CIT:

 • Przychody podatkowe – data rozpoznania przychodu w branży deweloperskiej. Data sprzedaży lokalu a umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny – data powstania przychodu podatkowego
 • Przedpłaty na poczet nabycia lokalu – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego
 • Przychody podatkowe – kary umowne i odszkodowania. Czy zawsze otrzymanie kary umownej generuje przychód?
 • Kaucje gwarancyjne otrzymane i wpłacone – czy zawsze są neutralne podatkowo? Kiedy kaucja może zostać rozliczona w przychodach i kosztach? Ryzyko nieodpłatnego świadczenia
 • Koszty uzyskania przychodów w branży deweloperskiej – uwagi ogólne. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne. Omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
 • Koszty uzyskania przychodów w branży deweloperskiej – czy koszty wynagrodzeń, ZUS i amortyzacji mogą stanowić koszty bezpośrednie?
 • Koszty uzyskania przychodów w branży deweloperskiej – koszty charakterystyczne dla branży deweloperskiej.
 1. opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy działki,
 2. opłaty związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, warunków zabudowy,
 3. koszty usług projektowych,
 4. koszty wycinki drzew znajdujących się na terenie przedsięwzięcia deweloperskiego,
 5. koszty nadzoru inwestorskiego i koszty badań archeologicznych,
 6. koszty zakupu i transportu materiałów budowlanych,
 7. koszty wywozu odpadów budowlanych,
 8. koszty usług zewnętrznych w tym koszty wynajęcia maszyn i sprzętu budowlanego,
 9. koszty prac geodezyjnych,
 10. koszty drobnych napraw w lokalach,
 11. koszty zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, gazu) na potrzeby realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w trakcie trwania budowy,
 12. koszty utrzymania niesprzedanego lokalu,
 13. koszty zmian aranżacyjnych,
 14. koszty prac budowlanych i budowlano-montażowych,
 15. koszty wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz budowy przyłączy,
 16. koszty budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej poza terenem budowy oraz koszty przesunięcia istniejących sieci i urządzeń,
 17. koszty finansowe i koszty prowizji za udzielenie kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego,
 18. koszty nabycia nieruchomości,
 19. koszty założenia i utrzymania rachunku powierniczego na realizowane przedsięwzięcie deweloperskie,
 20. koszty polis ubezpieczeniowych,
 21. podatek od nieruchomości, dotyczący realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego,
 22. koszty wynajmu lub zakupu i utrzymania kabin sanitarnych postawionych przy placu budowy,
 23. koszty wynajmu lub zakupu kontenerów biurowych i lokali na potrzeby pracowników budowlanych pracujących przy przedsięwzięciu deweloperskim,
 24. koszty ochrony budowy w trakcie trwania budowy,
 25. koszty materiałów gospodarczych i ekipy sprzątającej,
 26. koszty związane z organizacją, funkcjonowaniem i likwidacją zaplecza budowy,
 27. koszty związane z marketingiem i reklamą w mediach,
 28. koszty prowizji pośrednika od sprzedaży mieszkań,
 29. koszty związane z reklamą inwestycji zawieszoną na terenie i poza terenem budowy.
 • Koszty uzyskania przychodów w branży deweloperskiej – rozliczanie kosztów w czasie „krok po kroku”, zgodnie z zasadą współmierności
 • Kary umowne i odszkodowania w branży deweloperskiej – możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych. Co z karami za opóźnienie? Możliwość rozliczenia kar związanych z epidemią COVID-19.
 • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży deweloperskiej – wykonawstwo zastępcze i odpowiedzialność solidarna
 • Koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży deweloperskiej – straty inwentaryzacyjne, likwidacja środków trwałych, koszty zaniechanych inwestycji
 • Koszty pracownicze w branży deweloperskiej PIT/CIT – diety, koszty przejazdów, noclegi. Kiedy musimy rozpoznać przychód u pracownika?

 

Podatek VAT:

 • Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości (w tym lokali) – umowa przedwstępna / akt notarialny / wdanie kluczy – kiedy dochodzi do dostawy nieruchomości?
 • Opodatkowanie usług wynajmu na gruncie VAT – obowiązek podatkowy, stawki podatku, problematyka tzw. wynajmu na cele mieszkaniowe.
 • Opłata rezerwacyjna / zaliczka i zadatek – problemy praktyczne w VAT
 • Wykorzystywanie rachunków powierniczych – skutki w VAT
 • Kaucje gwarancyjne przy dostawie nieruchomości – zasady opodatkowania VAT.
 • Kary umowne i odszkodowania w branży deweloperskiej – kiedy nota a kiedy faktura?
 • Zasady opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych – kiedy opodatkowanie a kiedy zwolnienie? Pierwsze zasiedlenie – czy nadal problematyczne do ustalenia?
 • Zasady opodatkowania dostawy gruntów.
 • Kiedy stawka 23 % a kiedy stawka 8 % na dostawę nieruchomości? Omówienie case study
 • Dostawa nieruchomości a świadczenia kompleksowe – nieruchomości „pod klucz” oraz tzw. fit – out
 • Rozliczanie przedsięwzięć deweloperskich na gruncie VAT – spółki celowe / konsorcja
 • Wykonawstwo zastępcze a prawo do odliczenia VAT.
 • Ulga na złe długi w aspekcie branży deweloperskiej i wyroku TSUE z 15 października 2020 r.

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
11.03.2021

Czas trwania
5 godziny 10 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 2
 • Quizy 0
 • Trwanie 11.03.2021
 • Studenci 2178
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

Grzegorz Niebudek

Adwokat i Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań.

Ekspert i praktyk z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Laureat prestiżowych rankingów doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna.

Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkoleniach (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance oraz zmian w podatkach.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.