Podatki w transakcjach związanych z nieruchomościami

(0 Opinia)
199,00 zł
18.10.2021_Kajetan_Kubicz_Podatki w transakcjach związanych z nieruchomościami

FRAGMENT SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień podatkowych związanych z powszechną praktyką wykorzystywania nieruchomości dla celów zarobkowych. Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane obowiązki i ryzyka jakie powinny mieć na uwadze osoby sprzedające lub wynajmujące nieruchomości, zarówno prywatnie jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Szkolenie jest zatem odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rynku i jest kierowane nie tylko do przedsiębiorców, ale także do szerokiego grona osób inwestujących w nieruchomości lub planujących tego rodzaju inwestycje.

Program:

1) Sprzedaż nieruchomości
a) PIT:
• Kiedy rozpoznamy przychód i jak należy go zakwalifikować
• Przesłanki zwolnienia od opodatkowania: sprzedaż po 5 latach
• Sprzedaż przed upływem okresu 5 lat a cele mieszkaniowe
• Sposób obliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu
• Jakie koszty możemy brać pod uwagę przy obliczaniu dochodu
• Przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej i wpływ działalności na zasady opodatkowania
• Kiedy zakup i sprzedaż nieruchomościami mogą przesądzać o prowadzonej działalności gospodarczej
• Koszty uzyskania przychodu: wydatki transakcyjne, remonty, adaptacje, co z amortyzacją?
• Wybór formy opodatkowania
b) CIT:
• Przychód i koszt i jego uzyskania
c) VAT:
• Definicja podatnika a obrót nieruchomościami
• Dostawa nieruchomości zasady opodatkowania i stosowania zwolnienia (grunty, budynki, budowle, obiekty budowlane i prawa do lokalu)
• Kiedy zastosujemy preferencyjną stawkę opodatkowania (znaczenie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych)
• Zasady odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz ponoszeniu nakładów na remont lub adaptację,
• Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży nieruchomości (tzw. korekta 10 letnia)
d) PCC:
• Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
• Transakcje niepodlegające PCC
• Cesje umów deweloperskich kiedy będą podlegać PCC

2) Najem i zarząd nieruchomościami:
a) PIT:
• Zarząd, najem, zakwaterowanie, prowadzenie obiektów noclegowych oraz hausesherring: trudności interpretacyjne i znaczenie Polskiej Klasyfikacji Działalności
• Źródła przychodów: opodatkowanie najmu prywatnego
• Wybór formy opodatkowania
• Rozliczenie kosztów najmu prywatnego
• Skutki kwestionowania prywatnego charakteru transakcji

b) CIT:
• Zasady rozpoznawania przychodów
c) VAT:
• Korzyści i wady bycia podatnikiem VAT
• Rozliczanie VAT (podstawa opodatkowania i data powstania obowiązku podatkowego)
• Fakturowanie, fiskalizacja oraz zasady stosowania zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
• Co z prawem do odliczenia?

3) Flipy a podatki – jak rozliczać tzw. flipy, jaka jest najbardziej optymalna podatkowo forma prowadzenia działalności, koszty uzyskania przychodów przy flipach.

4) Znaczenie wniosków o interpretacje indywidualne lub wiążące informacje stawkowe

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
19.10.2021

Czas trwania
4 godzin 50 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 4
  • Quizy 0
  • Trwanie 19.10.2021
  • Studenci 1499
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie.

Kajetan jest adwokatem i ekspertem z zakresu podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce oraz w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego i restrukturyzacyjnego świadcząc usługi bieżącego doradztwa podatkowego oraz uczestnicząc w licznych audytach podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz Klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. Obecnie jest odpowiedzialny za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla Klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT, w tym w zakresie wdrażania JPK_VAT. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie opodatkowania VAT. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.