Podróże służbowe – delegacje krajowe i zagraniczne

(0 Opinia)
399,00 zł 179,00 zł
Grzegorz_Niebudek_Podróże służbowe delegacje krajowe i zagraniczne

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki związanej z rozliczaniem podróży słuzbowych krajowych i zagranicznych. W ramach szkolenia omawiane sa najnowsze orzeczenia sądów powszechnych I administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych. Dodatkowo, szkolenie obejmuje praktyczne przykłady rozliczania podróży służbowych, omówione na dedykowanych formularzach.

 

PROGRAM

Aspekty prawne podróży służbowych

 1. Regulacje prawne dotyczące podróży służbowych – uwagi ogólne
 2. Definicja podróży służbowej
 3. Podróż służbowa kierowcy transportu
 4. Podróż służbowa a oddelegowanie
 5. Podróż służbowa a wyjazdy szkoleniowe
 6. Czas pracy w podróży służbowej
 7. Podróż służbowa a prawo do odpoczynku pracownika
 8. Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 9. Ograniczenia w delegowaniu pracowników
 10. Zakres i treść polecenia wyjazdu służbowego
 11. Sankcje dla pracodawców za naruszenie przepisów o delegacjach

Zasady rozliczania podróży służbowych oraz określenie skutków podatkowych

 1. Skutki podatkowe wypłaty należności z tytułu podróży służbowej (CIT / PIT / ZUS)
 2. Podróż służbowa zleceniobiorcy
 3. Diety w podróży krajowej – wysokość i zasady obliczania
 4. Pomniejszenie diety krajowej przy zapewnionym wyżywieniu
 5. Diety w podróży zagranicznej– wysokość i zasady obliczania
 6. Pomniejszenie diety zagranicznej przy zapewnionym wyżywieniu
 7. Rozliczenie diety zagranicznej – podróż do wielu krajów
 8. Śniadanie w hotelu a zmniejszenie diety
 9. Co jeżeli pracownik nie skorzystał z zapewnionego posiłku?
 10. Nadwyżka kosztów wyżywienia ponad dietę
 11. Odliczenie kosztów posiłku przy połowie diety
 12. Przejazdy w podróży służbowej
 13. Podróż samochodem prywatnym pracownika
 14. Jazdy lokalne pracownika
 15. Nocleg w podróży służbowej
 16. Ryczałty przejazdowe
 17. Zwrot innych uzasadnionych wydatków w podróży
 18. Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków
 19. Zaliczki w podróży a przeliczenie waluty

Przykłady rozliczenia podróży służbowych na formularzu interaktywnym

 1. Rozliczenie podróży krajowej – przypadek 1
 2. Rozliczenie podróży krajowej – przypadek 2
 3. Rozliczenie podróży zagranicznej – przypadek 1
 4. Rozliczenie podróży zagranicznej – przypadek 2
 5. Rozliczenie podróży łączonej

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN
179 PLN

Stan prawny
24.03.2020

Czas trwania
6 godziny 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 35
 • Quizy 0
 • Trwanie 24.03.2020
 • Studenci 2382
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button