POLSKI ŁAD 2.0 Kolejna rewolucja w podatkach

(0 Opinia)
Bezpłatne
2022.07.06_MZ_Polski Ład 2.0

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zmian w Polskim Ładzie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz kolejnych modyfikacji przepisów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. Podczas szkolenie omówione zostaną w sposób szczegółowy regulacje dotyczące podatku PIT, w tym w szczególności z perspektywy płatnika oraz przedsiębiorców. Nasi eksperci omówią ponadto zmiany dotyczące podatku CIT, w tym w aspekcie kolejnych planowanych zmian.

 

PROGRAM

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa płatnika.

1. Obniżka PIT z 17 % na 12 %.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
3. Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku
4. Zmiany w zakresie PIT – 2
5. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników
6. Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r.
7. Jak płatnik powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form zatrudnienia.

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa przedsiębiorcy.

1. Obniżka PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej a rozliczenie działalności.
2. Możliwość odliczenia składek zdrowotnych od dochodu.
3. Ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r.
4. Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
5. Składka zdrowotna dla prokurentów.
6. Zasady oskładkowania osób współpracujących.
7. Ustalanie dochodu do składki zdrowotnej – różnice remanentowe / amortyzacja / dochody wolne.
8. Jak przedsiębiorca powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form opodatkowania.

III. Pozostałe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT.

1. Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi.
2. Likwidacja ulgi „Pałacyk+”.
3. Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych.
4. Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Polski Ład w CIT – obecne brzmienie przepisów:

a) Podatek „minimalny” CIT
b) Ukryte dywidendy
c) Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
d) Nowy CIT „estoński”
e) Przegląd ulg podatkowych w CIT.

2. Planowane zmiany do Polskiego Ładu w zakresie CIT:

a) likwidacja ukrytych dywidend,
b) zmiany do podatku minimalnego,
c) zmiany w podatku u źródła,
d) transakcje z rajami podatkowymi,
e) CIT estoński.

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
0 PLN

Stan prawny
06.07.2022

Czas trwania
2 godziny 45 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 2
  • Quizy 0
  • Trwanie 06.07.2022
  • Studenci 269
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button