Polski Ład Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza w 2022 r.?

(0 Opinia)
199,00 zł
2022.01.07_Marcin Zarzycki_Polski Ład jaka forma odpodatkowania będzie najlepsza w 2022 r

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie różnych form opodatkowania i prowadzenia działalności w 2022 r. z uwzględnieniem ich wad i zalet w aspekcie prawnym i podatkowym.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty związane z różnymi formami otrzymywania wynagrodzenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalnością w formie spółek kapitałowych i osobowych.
W ramach szkolenia przedstawione zostaną różne warianty porównawcze wskazujące na różnice w obciążeniach publicznoprawnych w odniesieniu do danej formy opodatkowania.

 

PROGRAM

1. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne oraz inne formy otrzymywania wynagrodzenia poza działalnością gospodarczą – podstawowe wady i zalety oraz ryzyka, przykładowe wyliczenia obciążeń publicznoprawnych w 2022 r. dla różnych danych finansowych:

a) Umowa o pracę
b) Umowa zlecenie
c) Umowa o dzieło
d) Kontrakty menadżerskie
e) Powołanie
f) Jednoosobowa spółka z o.o.
g) Art. 176 KSH
h) Art. 46 KSH

2. Umowa o pracę vs inne formy otrzymywania wynagrodzenia – co się bardziej opłaci i kiedy? Omówienie na przykładowych wyliczeniach.

3. Działalność gospodarcza na podatku liniowym i skali podatkowej – wady i zalety tych formy opodatkowania, ryzyka, odpowiedzialność i przykładowe wyliczenia obciążeń publicznoprawnych w 2022 r. dla różnych danych finansowych:

a) Skala podatkowa
b) Podatek liniowy

4. Działalność gospodarcza na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – wady i zalety tej formy opodatkowania, ryzyka, odpowiedzialność, przykładowe wyliczenia obciążeń publicznoprawnych w 2022 r. dla różnych danych finansowych:

a) Kto i kiedy może skorzystać z ryczałtu
b) Przegląd stawek ryczałtu w odniesieniu do różnych działalności – analiza możliwości stosowania danych stawek ryczałtu
c) Korzyści vs ryzyka

5. Skala vs podatek liniowy vs ryczałt – co się bardziej opłaci i kiedy? Omówienie na przykładowych wyliczeniach.

6. Karta podatkowa – wady i zalety tej formy opodatkowania, ryzyka, odpowiedzialność, kto i kiedy może skorzystać z karty podatkowej.

7. Spółki kapitałowe:

a) Spółka z o.o. – zasady funkcjonowania, wady i zalety, ryzyka, odpowiedzialność i przykładowe wyliczenia obciążeń podatkowych i składkowych w 2022 r. dla różnych danych finansowych.

b) Spółka z o.o. na 9% CIT oraz na „modelu estońskim” – kiedy spółka może korzystać z 9% CIT – na co zwrócić uwagę?

c) Prosta spółka akcyjna – czym różni się od spółki z o.o. i dla kogo będzie to najlepsza forma prowadzenia działalności?

d) Spółka akcyjna – zasady opodatkowania i różnice w stosunku do spółki z o.o.

8. Spółki osobowe – zasady funkcjonowania, wady i zalety tych form prowadzenia działalności, zasady opodatkowania i oskładkowania, ryzyka, odpowiedzialność i przykładowe wyliczenia obciążeń publicznoprawnych w 2022 r. dla różnych danych finansowych:

1. Spółka cywilna
2. Spółka jawna
3. Spółka partnerska
4. Spółka komandytowa
5. Spółka komandytowo akcyjna

9. Spółki kapitałowe vs spółki osobowe – co się bardziej opłaci i kiedy? Omówienie na przykładowych wyliczeniach.

10. Połączenie różnych form działalności i opodatkowania – kiedy jest możliwe, jakie będą zasady opodatkowania i oskładkowania – przykłady praktyczne.

11. Porównanie zbiorcze wszystkich form opodatkowania na różnych przykładach liczbowych.

12. Spółki zagraniczne – czy będą dobrą alternatywą na 2022 r.?

13. Dyskusja.

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
10.01.2022

Czas trwania
4 godziny 25 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 3
  • Quizy 0
  • Trwanie 10.01.2022
  • Poziom umiejętności 10.01.2022
  • Język 10.01.2022
  • Studenci 1760
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.