Polski Ład

(0 Opinia)
199,00 zł
2021.11.23_Marcin Zarzycki_Polski Ład

FRAGMENT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian podatkowych przewidzianych w tzw. Polskim Ładzie.

Podczas szkolenia skupimy się na zmianach w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT, jak również omówimy inne zmiany w zakresie obowiązków podatkowych.

Dodatkowym elementem szkolenia będzie omówienie możliwych rozwiązań w zakresie wyboru optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności oraz możliwości skorzystania z nowych ulg / uproszczeń podatkowych.

UWAGA: Program może ulec modyfikacji zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego.

 

PROGRAM

I. Kluczowe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku PIT.

1. Kwota wolna od podatku
2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.
3. Ulga dla pracowników (dla „klasy średniej”).
4. Wspólne opodatkowanie małżonków i samotnych rodziców
5. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
6. Składka zdrowotna dla menadżerów”.
7. Składka zdrowotna – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
8. „Likwidacja” karty podatkowej

II. Jak prowadzić biznes w 2022 r. – wybór optymalnych rozwiązań podatkowych.

1. Wybór najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności w 2022 r.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wady i zalety.
3. Spółka z o.o. jako alternatywa dla działalności gospodarczej czy naprawdę warto?
4. 9 % CIT i model estoński jako dodatkowe atuty spółki z o.o.
5. A może spółka komandytowa lub komandytowo – akcyjna?
6. Połączenie kilku form prowadzenia działalności kiedy i na jakich zasadach to możliwe?
7. Korzyści i minusy spółek zagranicznych.
8. Case study – przykładowe kalkulacje przy różnych rodzajach prowadzonej działalności.

III. Pozostałe zmiany dotyczące PIT.

1. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
2. Sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności
3. Nowe zasady amortyzacji w PIT
4. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokalów mieszkalnych
5. Przychody z najmu i dzierżawy tylko na ryczałcie
6. Ryczałt za używanie służbowych aut

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Ukryte dywidendy
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Nowy CIT „estoński”
6. Spółki holdingowe
7. Cienka kapitalizacja (art. 15c)
8. Usunięcie art. 15e
9. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
10. Zakaz przerzucania dochodów
11. Zmiany w cenach transferowych

V. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT i PIT

1. Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
2. Ulga dla innowacyjnych pracowników
3. Ulga na prototypy
4. Ulga na ekspansję produktową
5. Ulga na robotyzację
6. Ulga IPO
7. Ulga konsolidacyjna
8. Ulga dla inwestujących w Alternatywne Spółki Inwestycyjne
9. Ulga na powrót
10. Ryczałt dla osób powracających do Polski
11. „Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu
12. Ulga na konserwację zabytków
13. Ulga na wspieranie sportu, kultury i nauki

VI. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT.

1. Grupy VAT
2. Zmiany w WIS
3. VAT w usługach finansowych
4. Promowanie obrotu bezgotówkowego

VII. Pozostałe zmiany.

1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
2. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
3. Tzw. porozumienia inwestycyjne.
4. Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.
5. Zmiany w ustawie o KKS.

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN

Stan prawny
23.11.2021

Czas trwania
4 godziny 25 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 3
  • Quizy 0
  • Trwanie 23.11.2021
  • Studenci 1500
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie. Kolejność nagrań zgodna z programem szkolenia.

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.