Raportowanie schematów podatkowych

User Avatar
(0 Opinia)
399,00 zł 179,00 zł
Anna_Kubicz_Raportowanie schematów podatkowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Obowiązek raportowania dotyczy każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Może nim być każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze stanowiska organów podatkowych i MF w zakresie interpretowania przepisów o schematach podatkowych. Przepisy przewidują surowe sankcje, w tym sankcje administracyjne, karne i karano – skarbowe za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie nowych obowiązków. Szkolenie adresowane jest w szczególności do księgowych, pracowników biur rachunkowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych.

 

PROGRAM

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników

 1. Podstawy prawne wprowadzonych zmian
  1. Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 – polskie przepisy, a treść Dyrektywy
  2. Ordynacja podatkowa
  3. Cel wprowadzenia nowych przepisów
  4. Wsteczne raportowanie schematów podatkowych
 2. Czym jest schemat podatkowy?
  1. Co jest przedmiotem raportowania?
  2. Definicja uzgodnienia i korzyści podatkowej
  3. Korzyść podatkowa, a klauzula o unikaniu opodatkowania
  4. Czym są i jak identyfikować cechy rozpoznawcze
  5. Rodzaje schematów i ich różnice
  6. Czy każdy schemat będzie podlegał raportowaniu? – jak prawidłowo przeprowadzić analizę zdarzenia
  7. Raportowanie schematów, a ryzyko potencjalnej kontroli podatkowej
  8. Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych
 3. Kto jest zobowiązany do przekazania informacji o schematach podatkowych i kiedy należy je zgłosić?
  1. Definicja i obowiązki promotora – jakie konsekwencje może ponieść promotor wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
  2. Definicja i obowiązki korzystającego – jakie konsekwencje może ponieść korzystający wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
  3. Definicja i obowiązki wspomagającego – jakie konsekwencje może ponieść wspomagający wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
  4. Sytuacje nietypowe – jak ocenić, czy mamy obowiązek zgłoszenia schematu?
 4. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym
  1. Zakres danych ujawnianych w informacji o schemacie podatkowym
  2. Ujawnienie danych, a tajemnica zawodowa
  3. Sposób przekazania danych
  4. Oświadczenie – kto i kiedy ma obowiązek jego złożenia
  5. Odpowiedzialność karna – kto, za co i na jakich zasadach ją ponosi
 5. Procedura wewnętrzna
  1. Procedura wewnętrzna nie tylko jako obowiązek wynikający z ordynacji – przed czym może chronić, po co ją wprowadzać
  2. Kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej?
  3. Co powinna zawierać procedura wewnętrzna
  4. Konsekwencje niewprowadzenia procedury – sankcje wynikające z ordynacji
 6. Sankcje
  1. Sankcje administracyjne
  2. Sankcje karne – k.k.s i kodeks karny

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN
179 PLN

Stan prawny
15.07.2020

Czas trwania
4 godziny 0 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 12
 • Quizy 0
 • Trwanie 15.07.2020
 • Studenci 757
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button