Rewolucyjne zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

User Avatar
Marcin Zarzycki

Anna Kubicz

(0 Opinia)
szkolenie30

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz obecnych ryzyk prawnych I podatkowych, które mogą występować w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas szkolenia, przedstawione zostaną również rozwiązania zmierzające do ograniczenia ryzyk i odpowiedzialności. W tym aspekcie, omówione zostaną w szczególności aspekty praktyczne związane z  budową i wdrożeniem systemu compliance, jako narzędzia zapewniającego zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawnymi i podatkowymi.

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, prokurentów,  managerów, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz  specjalistów z działów prawnych i compliance.

 

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 0
  • Quizy 0
  • Trwanie Do ustalenia
  • Poziom umiejętności Do ustalenia
  • Język Do ustalenia
  • Studenci 0
  • Certyfikat Nie
  • Oceny Tak

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i MDR. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi, analizami benchmarkingowymi, TP compliance oraz raportowaniem schematów podatkowych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wykładowca na ponad 100 szkoleniach (ponad 600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu compliance, schematów podatkowych (MDR) i cen transferowych.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.