Szczególne transakcje na gruncie VAT: refakturowanie VAT, czynności nieodpłatne i transakcje barterowe

(0 Opinia)
49,00 zł
2022.08.22_Urszula Zielińska_Szczególne transakcje na gruncie VAT refakturowanie VAT, czynności nieodpłatne i transakcje barterowe

CEL WEBINARU

Webinar przeznaczony jest dla osób chcących pogłębić swą wiedzę na temat refakturowania usług, transakcji barterowych oraz czynności nieodpłatnych na gruncie podatku od towarów i usług. Webinar odnosić będzie się do teoretycznych aspektów omawianych regulacji oraz problemów występujących w praktyce stosowania ww. instytucji.

 

PROGRAM

I. Refakturowanie usług
1. Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne
2. Refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania
3. Kiedy refaktura, a kiedy nota? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
4. Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania
5. Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze w tym:
a) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i TSUE),
b) refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.
6. Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE
II. Transakcje barterowe
1. Pojęcie transakcji barterowej
2. Podstawa opodatkowania
3. Stawka podatku

III. Czynności nieodpłatne

1. Czynności zrównane z opłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług
2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze
3. Wybrane problemy
a) darowizny
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy
c) poczęstunek kontrahentów
d) przekazania na rzecz pracowników
e) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe
f) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne
g) prezenty o małej wartości (w tym zmiany wprowadzone od 1 stycznia 20201 pakietem SLIM VAT)
h) próbki.

INFORMACJE

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
49 PLN + VAT

Stan prawny
10.08.2022

Czas trwania
1 godzina 18 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

  • Wykłady 1
  • Quizy 0
  • Trwanie 10.08.2022
  • Studenci 2287
  • Certyfikat Tak
  • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie.

Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.
Call Now Button