Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych

User Avatar
(0 Opinia)
49,00 zł
2021.11.14_Anna Kubicz_Ustawa o AML, obowiązki instytucji obowiązanych

CEL WEBINARU

30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmiany w zakresie wpisu do CRBR.

Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku. Podczas webinaru przedstawione zostaną głównie zmiany w ustawie o AML, których termin wejścia w życie został wyznaczony na 31 października.

Webinar dedykowany jest wszystkim podmiotom, które już teraz spełniają definicję instytucji obowiązanej, jak również tym podmiotom, które ze względu na wprowadzone zmiany znajdują się w poszerzonym katalogu instytucji obowiązanych.

 

PROGRAM

 1. Instytucje obowiązane – nowa definicja instytucji obowiązanej
 2. Rozszerzony katalog środków bezpieczeństwa finansowego i nowe zasady ich stosowania
 3. Nowa definicja transakcji okazjonalnej
 4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, szerszy katalog obowiązków instytucji obowiązanej
 5. Zmiany w zakresie sytuacji, w których instytucja obowiązana może odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 6. Transakcje z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, nowe obowiązki instytucji obowiązanych
 7. Oddziały instytucji obowiązanych – nowe zasady tworzenia
 8. Obowiązek przechowywania dokumentacji przez instytucje obowiązane – rozszerzenie katalogu dokumentów
 9. Zmiany w wewnętrznej procedurze AML
 10. Nowy zakres wymogów szkoleniowych z zakresu AML
 11. Zmiany w procedurze zgłaszania nieprawidłowości oraz ochronie sygnalistów
 12. Uchylenie rozdziału 11a ustawy
 13. Nowe zasady prowadzeni działalności na rzecz trustów lub na rzecz spółek
 14. Nowe zasady kontroli i nadzory wewnętrznego instytucji obowiązanej
 15. Nowy katalog kar administracyjnych
 16. Zmiany w CRBR, w tym w szczególności rozszerzenie katalog instytucji podlegających zgłoszeniu, zmiana zakresu zgłaszanych danych oraz nowe sankcje

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
49 PLN

Stan prawny
14.10.2021

Czas trwania
1 godzina 30 minut

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

Informacje o szkoleniu

 • Wykłady 1
 • Quizy 0
 • Trwanie 14.10.2021
 • Studenci 1499
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak
Kliknij w dany wykład, aby rozpocząć oglądanie.

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Certyfikaty i materiały dostępne są po rejestracji i dokonaniu zakupu.