Ewa Śnieżek

Ewa Śnieżek

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek – pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obszarem jej zainteresowań naukowo – badawczych jest rachunkowość międzynarodowa, rachunkowość finansowa, a w szczególności rachunkowość przepływów pieniężnych w regulacjach krajowych i międzynarodowych. Prof. Ewa Śnieżek jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości. Nagrodzona nagrodami indywidualnymi i zespołowymi. Pod jej kierunkiem naukowym powstało ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich, jest również laureatką wielu nagród przyznawanych przez studentów dla najlepszych wykładowców. W 2010 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Posiada od 2011 roku certyfikat dyplomowanego księgowego.

Prof. Ewa Śnieżek brała udział w pracach zespołu do spraw nowelizacji ustawy o rachunkowości działającego w latach 1999 – 2000 przy Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów. W roku 2002 opracowała na zlecenie Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości i Ministerstwa Finansów Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” oraz jego kolejne aktualizacje.

W latach 2008 – 2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania do spraw studenckich. Od roku 2011 jest kierownikiem kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na Wydziale Zarządzania UŁ.

Jest uznanym trenerem w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych i zarządzania płynnością finansową w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych dla biznesu.

Inni członkowie

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA