2J0A1625

Krzysztof Senderowicz

ADWOKAT / OF COUNSEL LTCA

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w kancelariach prawnych i podatkowych przy obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców oraz świadcząc usługi prawne na rzecz osób fizycznych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym (w szczególności w skomplikowanych sporach sądowych i dochodzeniu należności), upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie nieruchomości. W swojej praktyce brał udział w projektach związanych z optymalizacją finansową spółek w kontekście restrukturyzacji i upadłości, a także łączenia i podziału. Zajmuje się stałym świadczeniem pomocy prawnej na rzecz średnich i dużych przedsiębiorców, w szczególności zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej z zakresu prawa spółek, tworzy i opiniuje umowy handlowe, również o charakterze międzynarodowym.

W swojej karierze doradzał w bieżących procesach inwestycyjnych firm z sektora budowlanego, wodociągowo-kanalizacyjnego, transportowego, spożywczego i tekstylnego, świadczył usługi na rzecz podmiotów międzynarodowych, wspierał przedsiębiorców w negocjacjach, z sukcesem reprezentował klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Uczestniczył ponadto w przeglądach prawnych i podatkowych w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz wskazania pól optymalizacji, przeprowadzał na rzecz przedsiębiorstw audyty prawne związane z różnymi dziedzinami prawa.

Oprócz praktyki zawodowej Krzysztof Senderowicz prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i skutecznych metod windykacji. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.