michal-kibil

Michał Kibil

COUNSEL - GAWROŃSKI & PARTNERS SKA | ADWOKAT

Kompleksowo wspiera przedsiębiorców w obszarze prawa pracy w tym w zakresie efektywnego planowania czasu pracy, optymalizacji modeli wynagrodzeń pod kątem stymulowania efektywności, negocjacji i mediacji pracowniczych, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, zatrudniania i zwalniania managerów, wdrażania nowoczesnych modeli zatrudniania, zarządzania własnością intelektualną, kontroli przetwarzania informacji poufnych, przygotowywania zakazów konkurencji, zapobiegania ujawnianiu informacji poufnych oraz outsourcingu pracowników. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa pracy.

Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Inni członkowie

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA