KONFERENCJA

POLSKI ŁAD I POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKACH 2021/2022

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Data: 30 listopada 2021
Godzina: 10:00 – 17:00

Cel Konferencji

Akademia LTCA

Celem konferencji jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VAT, które weszły w życie w 2021 r. oraz zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu. Konferencja obejmuje również omówienie najnowszych stanowisk praktycznych, w tym interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE dotyczących CIT i VAT.

Program konferencji

Akademia LTCA

10:00 – 11:45 Marcin Zarzycki (PIT)

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku PIT.

 1. Kwota wolna od podatku
 2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.
 3. Ulga dla pracowników (dla „klasy średniej”).
 4. Wspólne opodatkowanie małżonków i samotnych rodziców
 5. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
 6. Składka zdrowotna dla menadżerów”.
 7. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 8. „Likwidacja” karty podatkowej
 9. Wybór najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności na 2022 r.
 10. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
 11. Sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności
 12. Nowe zasady amortyzacji w PIT
 13. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokalów mieszkalnych
 14. Przychody z najmu i dzierżawy tylko na ryczałcie
 15. Ryczałt za używanie służbowych aut

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00 Grzegorz Niebudek (CIT)

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

 1. Podatek „minimalny” CIT
 2. Ukryte dywidendy
 3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
 4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
 5. Nowy CIT „estoński”
 6. Spółki holdingowe
 7. Cienka kapitalizacja (art. 15c)
 8. Usunięcie art. 15e
 9. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów

III. Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

 1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
 2. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
 3. Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.

IV. Zmiany 2021 r. – podatek CIT

 1. Należyta staranność w cenach transferowych świetle nowych przepisów oraz projektu objaśnień
 2. Strategia podatkowa oraz sprawozdanie z realizacji strategii
 3. Ulga na złe długi w CIT i PIT
 4. Wybór orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT.

14:00  – 14:30 – przerwa lunchowa

14:30 – 15:30 Anna Kubicz (Ulgi + ceny transferowe )

V. PODATKI DOCHODOWE – CIT I PIT

 1. Zmiany w cenach transferowych

VI. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT i PIT

 1. Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
 2. Ulga dla innowacyjnych pracowników
 3. Ulga na prototypy
 4. Ulga na ekspansję produktową
 5. Ulga na robotyzację
 6. Ulga na powrót
 7. Ryczałt dla osób powracających do Polski
 8. Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu

15:30 – 17:00 Daniel Więckowski (VAT)

VII. Planowane zmiany na rok 2022

 1. Grupa VAT
 2. Wybór opcji rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla instytucji finansowych.
 3. KKS przy JPK;

VIII Zmiany VAT w 2021 r.

 1. Wprowadzenie pakietu „SLIM VAT 1”.
  1. Zmiana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus” w tym rak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
  2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT do 4 miesięcy.
  3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
  4. Możliwość odliczania VAT od noclegów.
  5. Dostosowanie zasad przeliczania kursów walut do przepisów CIT.
  6. Zmiana zasad rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.
  7. Doprecyzowanie przepisów o Slit payment.
  8. Modyfikacje przepisów w zakresie WIS oraz procedury TAX FREE.
 2. Zmiany w zakresie raportowania JPK VAT
  1. Faktury uproszczone
  2. Zmiany w zakresie GTU
  3. Modyfikacje w zakresie oznaczeń typów transakcji
 3. Pakiet e-commerce
  1. Charakterystyka zmian.
  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość.
  3. Sprzedaż na Odległość Towarów Importowanych.
  4. Rozliczenie w systemie OSS.
  5. Raportowanie JPK
 4. Zmiany wynikające z pakietu „SLIM VAT 2”
  1. Zmiany wynikające z Brexit.
  2. Modyfikacja rozliczeń w transakcjach łańcuchowych.
  3. Faktury korygujące import usług i WNT.
  4. Rozliczenia importu uproszczonego
  5. Ulga na złe długi.
  6. Powrót do pierwotnych zasad odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług i WNT.
  7. Pozostałe zmiany.
 5. Krajowy System e-Faktur
  1. Założenia modelu.
  2. Korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych.
  3. Funkcje Krajowego Systemu e-Faktur.
 6. Najważniejsze wyroki TSUE w sprawie VAT
  1. Karty paliwowe – Vega International C-235/18 a interpretacja ogólna z 17 lutego 2021 r.
  2. Odliczenie VAT przy WNT – wyrok C-895/19 z 18 marca 2021 r.
  3. Korekty faktur w trakcie kontroli – wyrok C-48/20 z 18 marca 2021 r.
  4. Rozliczenia między oddziałem a centralą – wyrok C-812/19 z 11 marca 2021 r.
  5. Niezgodność polskich przepisów o sankcji w VAT z Dyrektywą – wyrok C-935/19 z 15 kwietnia 2021 r.

Prelegenci konferencji

Akademia LTCA

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Koszt konferencji

Akademia LTCA

399 PLN + VAT

Cena z abonamentem

699 PLN + VAT

Cena bez abonamentu

BRAK MIEJSC

Uwaga! Zapisy na konferencję tylko do 26.11.2021 r.

ABONAMENT AKADEMII LTCA

Szkolenia online NA ŻYWO

Nieograniczony dostęp do szkoleń online NA ŻYWO

Webinaria NA ŻYWO

Nieograniczony dostęp do webinariów NA ŻYWO

Nagrania szkoleń online i webinariów

Nieograniczony dostęp do nagrań ze szkoleń online NA ŻYWO i webinariów NA ŻYWO

Certyfikat Akademii LTCA

Certyfikaty ukończenia do każdego szkolenia i webinaru

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do każdego szkolenia i webinaru

Konsultacje online

Konsultacje online z ekspertami LTCA

ABONAMENT 12 MIESIĘCY

Nieograniczony dostęp do platformy szkoleniowej Akademia LTCA

1299 ZŁ + VAT

* Abonament zostanie aktywowany maksymalnie do 48h od momentu zaksięgowania płatności.
** Faktura VAT zostanie wysłana maksymalnie do 48h od momentu złożenia zamówienia.

Miejsce konferencji

Akademia LTCA

CENTRUM KONFERENCYJNO–SZKOLENIOWE
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Akademia LTCA

Skontaktuj się z nami

Akademia LTCA
LTCA II sp. z o.o.
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
NIP: 5252696110
REGON: 366430560

+48 575 692 694

kontakt@akademialtca.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami