„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem”

Seneka

Działalność charytatywna stanowi nieodłączny element naszej wizji prowadzenia biznesu, dlatego regularnie wspieramy rzeczowo i finansowo charytatywne oraz społeczne.

Corocznie angażujemy się w inicjatywy społeczne, w tym m.in.:

wosp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

szlachetna_paczka

Szlachetna Paczka

W ramach stałego wsparcia przekazujemy również regularne darowizny na rzecz dwóch domów dziecka, tj.:

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach

  • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku