PROCEDURA MDR

199,00  + VAT

Kategorie: ,

Obowiązek posiadania procedury MDR wynika z treści art. 86l  ust. 1 ordynacji podatkowej. Procedura ma służyć jako narzędzie pozwalające na prawidłowe i terminowe wykonanie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

 

Udostępniony wzór procedury zawiera:

 1. Opis czynności podejmowanych w celu stosowania przepisów MDR oraz wypełniania obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 2. Opis środków podejmowanych w celu stosowania przepisów MDR oraz wypełniania obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 3. Opis zasad prowadzenia wewnętrznego rejestru schematów podatkowych.
 4. Opis zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
 5. Opis zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu schematów podatkowych.
 6. Opis zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących schematów podatkowych.
 7. Opis zasad przechowywania dokumentów i informacji.
 8. Opis zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów o schematach podatkowych oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.
 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA