Ulga na działalność badawczo rozwojową

49,00 

Kategoria:

Program kursu:

1. Definicja prac badawczo rozwojowych;
2. Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu;
3. Zasady odliczenia oraz zasady prowadzenia ewidencji i dokumentacji prac B+R;
4. Kiedy opłaca się wdrożyć rozliczenie ulgi B+R?
5. Innovation Box – kiedy przysługuje prawo do skorzystania z preferencji;
6. Warunki zastosowania stawki 5%;
7. Problemy ewidencyjne związane z prawem do ulgi.