Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie zagadnień podatkowych związanych z zamknięciem roku.

Podczas szkolenia, w szczególności poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem podatku CIT oraz podatku VAT na przełomie 2021 i 2022, jak również wybrane najnowsze zmiany w podatkach.

PODATEK CIT
1. Zasady rozliczania przychodów podatkowych na przełomie roku.
2. Określenie momentu powstania przychodu podatkowego (zasada memoriałowa, kasowa i przychody rozliczane okresowo).
3. Zaliczki i przedpłaty a przychód.
4. Szczególne rodzaje przychodów (przychody z nieodpłatnych świadczeń; przychody z refakturowania)
5. Moment rozpoznania kosztów podatkowych na przełomie roku.
6. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady kwalifikacji i rozliczenia na przełomie roku
7. Jakie wydatki należy wyłączyć z KUP?
8. Problematyka limitowania kosztów finansowania dłużnego oraz usług niematerialnych.
9. Moment dokonania korekty przychodów i kosztów podatkowych.
10. Rozliczenie ulg podatkowych w deklaracji rocznej (darowizny, ulga na złe długi, B+R i inne).
11. Najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje w zakresie CIT wydane w 2020 r.

DODATKOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CIT I PIT:
1. Podsumowanie najważniejszych zmian w ramach Polskiego Ładu, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.
PODATEK VAT:
1. Zasady powstawania obowiązku podatkowego na przełomie okresów.
2. Prawo do odliczenia VAT – zasady i ograniczenia.
3. Ustalenie proporcji w VAT.
4. Korekta roczna VAT.
5. Korekta odliczenia przy zakupie majątku trwałego i pozostałych nabyć.
6. Korekta roczna a rozliczenie podatku naliczonego
7. Ulga na złe długi w VAT 2020 / 2021.
8. Najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych i TSUE oraz interpretacje w zakresie VAT wydane w 2020 r.
9. Podsumowanie zmian z roku 2021 (m.in. Slim VAT 1 i 2, JPK, KSeF) oraz zmian planowanych w ramach Polskiego Ładu.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań. Ekspert i praktyk z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Laureat prestiżowych rankingów doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkoleniach (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance oraz zmian w podatkach.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Doradca podatkowy, Partner LTCA. Daniel doradza Klientom funkcjonującym w branży nieruchomościowej, transportowej, FMCG, automotive oraz IT. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT oraz CIT. Autor licznych publikacji specjalistycznych oraz wykładowca na szkoleniach prawnych i podatkowych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
06 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
06 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK