Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki cen transferowych od podstaw. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak określać obowiązki dokumentacyjne, jak identyfikować podmioty powiązane, jak określać limity transakcji oraz jak je grupować. Dodatkowo omówione zostaną praktyczne aspekty związane ze stosowaniem poszczególnych metod wyceny, w tym w szczególności które metody dedykowane są określonym rodzajom transakcji oraz jakie błędy są najczęściej popełnianie przy doborze metody. Szkolenie zostanie wzbogacone o praktyczne przykłady związane z weryfikacją obowiązków dokumentacyjnych oraz stosowaniem metod wyceny.

1. Podstawowe pojęcia
a. Cena transferowa – (wynagrodzenie, wynik, finansowy lub wskaźnik finansowy)
b. Podmioty powiązane – ocena zdolności wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji, jak ocenić powiązania
c. Transakcja kontrolowana – jakie zdarzenia podlegają pod obowiązek dokumentacyjny

2. Progi dokumentacyjne
a. Transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji – zasady grupowania i określania limitów poszczególnych rodzajów transakcji.
b. Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji
c. Limity dla transakcji nietypowych (raje podatkowe, umowy spółki, umowy wspólnego przedsięwzięcia).

3. Dokumentacja lokalna (Local File) – elementy

4. Dokumentacja grupowa (Master File) – elementy

5. Terminy sporządzenia dokumentacji

6. Zasady ustalania ceny rynkowej
a. Analiza benchmarkingowa jako element dokumentacji local file
b. Analiza zgodności, a analiza danych porównawczych – kiedy podmioty mogą zrezygnować ze sporządzania analizy benchmarkingowej.
c. Pożyczki wewnątrzgrupowe i usługi o niskiej wartości dodanej bez obowiązku sporządzania analizy benchmarkingowej.

7. Stosowanie metod weryfikacji cen transferowych – informacje ogólne
a. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
b. Metoda ceny odprzedaży,
c. Metoda koszt plus,
d. Metoda marży transakcyjnej netto,
e. Metoda podziału zysku,
f. Inne metody.

1. Hierarchia metod weryfikacji cen transferowych
a. wybór najbardziej odpowiedniej metody,
b. dokumentowanie procesu wyboru najbardziej odpowiedniej metody w dokumentacji cen transferowych.

2. Metody weryfikacji cen transferowych w przypadku braku obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych

3. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody do
weryfikacji rynkowego charakteru transakcji
4. Metoda PCN
a. Transakcje, w stosunku do których można zastosować metodę
b. Błędy przy stosowaniu metody
c. Praktyczne przykłady zastosowania

5. Metoda koszt plus
a. Transakcje, w stosunku do których można zastosować metodę
b. Błędy przy stosowaniu metody
c. Praktyczne przykłady zastosowania

6. Metoda marży transakcyjnej netto
a. Transakcje, w stosunku do których można zastosować metodę
b. Błędy przy stosowaniu metody
c. Praktyczne przykłady zastosowania

7. Metoda ceny odprzedaży
a. Transakcje, w stosunku do których można zastosować metodę
b. Błędy przy stosowaniu metody
c. Praktyczne przykłady zastosowania

8. Metoda podziału zysku
a. Transakcje, w stosunku do których można zastosować metodę
b. Błędy przy stosowaniu metody
c. Praktyczne przykłady zastosowania

8. Korekty cen transferowych, nowe warunki stosowania korekt

9. Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi

10. Obowiązki sprawozdawcze

11. Sankcje

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
18 stycznia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
18 stycznia

Certyfikat
TAK
(1 dla osoby posiadającej abonament)

Materiały
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu

Nagranie
Dostępne na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu