Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Podczas szkolenia przedstawimy ogólne zasady opodatkowania CIT, zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych, odliczenia od podstawy opodatkowania i inne zagadnienia związane z CIT.
Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone zarówno dla osób początkujących, które rozpoczynają pracę w księgowości, jak również osób doświadczonych, które chcą usystematyzować wiedzę (dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu)

I. Zagadnienia ogólne w CIT

1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
2. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne
3. Odpowiedzialność podatnika i płatnika
4. Podatnicy podatku CIT
5. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy
6. Rok podatkowy

II. Przychody podatkowe

1. Przychody z działalności gospodarczej – zasady ogólne, moment powstania przychodu
2. Przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług
3. Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
4. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
5. Zaliczki a rozliczenie CIT
6. Refakturowanie a data powstania przychodu.
7. Korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz
8. Nieodpłatne świadczenia w CIT
9. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej
10. Przychody z zysków kapitałowych i pozostałych źródeł – zasady rozliczenia

III. Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów
2. Przesłanki uznania za koszt podatkowy (poniesiony przez podatnika, definitywny, w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów
3. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
4. Wyłączenia z kosztów

IV. Zasady rozliczania kosztów w czasie:

1. Koszty bezpośrednie
2. Koszty pośrednie, w tym dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy
3. Moment poniesienia kosztów
4. Rozliczenie kosztów w czasie na przykładzie kontraktów długoterminowych i rozliczenia produkcji w toku

V. Najbardziej charakterystyczne koszty uzyskania przychodów

1. Wynagrodzenia i koszty świadczeń pracowniczych (narzuty, PPK, benefity, karty sportowe, abonamenty medyczne, imprezy integracyjne, wyjścia do kina, strój pracowniczy, prezenty, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, paczki świąteczne i inne charakterystyczne świadczenia)
2. Koszty umów zlecenia oraz świadczeń na rzecz zleceniobiorców
3. Koszy samochodów osobowych a KUP (amortyzacja, leasing, wydatki eksploatacyjne)
4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów
5. Reklama i reprezentacja
6. Świadczenia na rzecz kontrahentów (szkolenia, prezenty, konsumpcja, imprezy itp.)
7. Sprzedaż premiowa, konkursy, sponsoring, bonusy, rabaty
8. Kary umowne i odszkodowania – kiedy mogą być kosztem
9. Hipotetyczne odsetkowe a koszty podatkowe

VI. Koszty niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów (NKUP)

1. Koszty reprezentacji
2. Składki członkowskie
3. Ubezpieczenia pracowników
4. Imprezy pracownicze – alkohol
5. VAT niebędący kosztem uzyskania przychodu
6. PFRON
7. Kary umowne, odszkodowania, kary administracyjne, grzywny, mandaty, koszty egzekucyjne / sądowe
8. Upominki, prezenty świąteczne dla klientów
9. Darowizny
10. Odsetki budżetowe
11. Koszty pokryte dotacjami
12. Usługi np. wynajmu samochodu / usługi taksówkowe nieprawidłowo udokumentowane
13. Część odpisów / opłat za samochód osobowy
14. Ubezpieczenie zw. z ww. samochodem
15. Przekroczona kilometrówka
16. Podatki np. PCC
17. Spisane należności handlowe
18. Koszty reklamacji
19. Odpisy na należności nieściągalne / przedawnione
20. Koszty odsetek na transakcje kapitałowe
21. Ukryta dywidenda (2023 r.)
22. Inne koszty niepodatkowe (NKUP)

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
20 marca 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
20 marca 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button