Szkolenie dla osób, które stykają się w pracy zawodowej z trudnymi zagadnieniami rozliczania czasu pracy. Pozwala na usystematyzowanie wiedzy oraz optymalizację stosowanego w zakładzie rozkładu czasu pracy. Szkolenie kładzie nacisk na budowanie poprawnych harmonogramów czasu pracy oraz prawidłowe rozliczenie stanów faktycznych, w których następuje odstępstwo od harmonogramu (powierzenie pracy w godzinach nadliczbowych, spóźnienie, wyjście prywatne). Prowadzone metodą warsztatową wzbogaconą o liczne analizy stanów faktycznych zaczerpniętych z praktyki.

I. Planowanie czasu pracy
1. Definicja czasu pracy, norma, wymiar.
2. Planowanie odpoczynku.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).
4. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy pracownika – przerwy w pracy.
5. Doba pracownicza i tydzień pracy.
6. Normy czasu pracy a okres rozliczeniowy, regulacje dot. możliwości jego wydłużenia.
7. Systemy czasu pracy – okresy rozliczeniowe.
8. Pięciodniowy tydzień czasu pracy, brzmienie art.129 K.p. – propozycje zmian w zakresie rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.
9. Długie weekendy w 2023r., możliwości wynikające z art.130 K.p.
10. Obowiązujący sposób liczenia wymiarów czasu pracy.
11. Rozkłady czasu pracy prawidłowe zasady sporządzania grafików.
12. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
13. Podstawowy system czasu pracy – 3 zmianowa organizacja pracy.
14. Ruchomy czas pracy, jego dwie odmiany, możliwości naruszenia doby pracowniczej.
15. Czas pracy kadry kierowniczej, rozwiązania szczególne.
16. Praca w godzinach nadliczbowych, możliwości jej rekompensaty.
17. Odrabianie wyjść prywatnych, teraz już dopuszczalne.
18. Limity pracy nadliczbowej, dobowy, tygodniowy, roczny.
19. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych, sposoby i możliwości ustalania.
20. Praca w niedzielę i święta, sposoby rekompensowania, możliwości wykonywania pracy w niedzielę i święto.
22. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego dot. czasu pracy.

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
3. Czas przejazdów – czas pracy.
4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia w terenie.
5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności

Dawid Baran

Dawid Baran

Dawid jest specjalistą prawa pracy. Rozległą wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych popartą doświadczeniem praktycznym wykorzystuje w pracy dydaktycznej prowadząc wykłady szkoleniowe z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
25 listopada

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
25 listopada

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button