Celem szkolenia jest:
Przedstawienie od praktycznej strony kwestii związanych z planowaniem oraz rozliczaniem czasu pracy, z uwzględnieniem planowanych zmian w kodeksie pracy w tym zakresie. Trener jedynie w niezbędnym zakresie skupi się na kwestiach teoretycznych koncentrując swą uwagę na codziennym wykorzystaniu przedstawianej wiedzy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona błędom związanym z rozliczaniem oraz planowaniem czasu pracy, a także ich potencjalnym konsekwencjom (ze strony PIP oraz pracowników).
Istotna część szkolenia zostanie poświęcona kwestiom dotyczącym rozliczania godzin nadliczbowych oraz zapewniania pracownikom nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Korzyści ze szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie samodzielnie zaplanować rozkłady czasu pracy pracowników oraz rozliczyć godziny nadliczbowe. Będą wiedzieli jakie grupy pracowników nie mogą mieć zlecanej dodatkowej pracy oraz jakie konsekwencje wiążą się z permanentnym naruszaniem zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Będą w stanie określić, które z nieprawidłowości mogą skutkować ewentualną odpowiedzialnością wykroczeniową.

1. Czas pracy – zagadnienie wstępne

• Jak poprawnie ustalić wymiar czasu pracy w 2022/2023 r.
• Jak ustalić wymiar czasu pracy pracowników rozpoczynających/kończących pracę w trakcie okresu rozliczeniowego?
• Wymiar czasu pracy osób świadczących pracę kilka dni w tygodniu (niepełnoetatowcy) – najczęstsze błędy służb kadrowych
• Dni świąteczne, „długie weekendy”, a rozliczanie czasu pracy osobom pracującym krócej
niż 5 dni w tygodniu
• Zwolnienie lekarskie a święto przypadające w sobotę – analiza najczęstszych błędów służb kadrowych

2. Planowane zmiany w czasie pracy w 2022 r.
• Kiedy szkolenia zawodowe będą wliczane do czasu pracy ?
• Nowe, dodatkowe płatne przerwy w pracy dla pracowników
• Na czym będzie polegał obowiązek zastosowania elastycznej organizacji pracy na wniosek pracownika?

3. Sytuacje nietypowe, czyli jak traktować
• Pozostawanie pracownika poza godzinami pracy na terenie zakładu pracy – orzecznictwo Sądu Najwyższego
• Profilaktyczne badania lekarskie, udział pracowników w posiedzeniach komisji bhp – stanowiska PIP
• Szkolenie bhp w formie e-learningu
• Przebieranie się, „przejmowanie zmiany”
• Przejazdy i dojazdy w trakcie delegacji
• „Wyjścia prywatne” (tzw. „przepustki”)

4. Przerwy w czasie pracy

• Wymiar i zasady udzielania przerwy śniadaniowej
• Obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę
• Jak poprawnie wprowadzić przerwę lunchową (60 min.)
• Przerwa na karmienie dziecka piersią – zasady udzielania i dokumentowania w wyjaśnieniach PIP

5. Specyfika poszczególnych systemów czasu pracy

• System podstawowego czasu pracy
• Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy?
• Zadaniowy czas pracy – jak poprawnie go wprowadzić ?

6. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

• Sposób obliczania doby, tygodnia
• Najczęstszy błąd dotyczący odpoczynku tygodniowego w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych
• Odpoczynek dobowy/tygodniowy a delegacje pracowników – 8 czy 11 godzin wolnego?
• Czy zgodnie z prawem można zaplanować całonocne dyżury pracowników pod telefonem?
• Rekompensowanie pracownikowi skróconego odpoczynku dobowego i tygodniowego w najnowszym orzecznictwie SN oraz wyjaśnieniach MPiPS
• Dopuszczalność naruszenia nieprzerwanego odpoczynku
• W jakich przypadkach dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie nie narusza przepisów?
• Definicja pracy zmianowej – stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy
• Praca zmianowa a poprawne ustalanie minimalnej długości odpoczynku tygodniowego i dobowego

7. Ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej – fakty i mity

• Czy ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej jest opłacalne dla pracodawcy ?
• Czy zmiana regulaminu pracy wystarczy do wprowadzenia „łamanej” doby pracowniczej
• Jakie wymogi powinien spełniać wniosek składany przez pracownika o indywidualny czas pracy – stanowisko PIP
• Rozliczanie delegacji w „ruchomym” czasie pracy

8. Wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy („wolne soboty”) w harmonogramie czasu pracy

• Ustalanie liczby dni wolnych w okresie rozliczeniowym
• Pojęcie dnia wolnego – stanowisko PIP oraz orzecznictwo SN

9. Praca w niedziele i święta

• Kiedy pracownikowi można zaplanować pracę w niedzielę lub święto?
• Jak zapewnić pracownikowi wolną niedzielę raz na 4 tygodnie?

10. Wymogi formalne związane z tworzeniem harmonogramów czasu pracy

• Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia harmonogramu?
• Jakie elementy muszą być w harmonogramie ?
• Na jaki odcinek czasowy należy sporządzić harmonogram ?
• Kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników
• Czy harmonogramy pracowników mogą być wywieszone w miejscu publicznym na terenie siedziby pracodawcy?
• Dopuszczalność zmian w harmonogramie czasu pracy – stanowisko MPiPS i PIP

11. Czas pracy a treść regulaminu pracy

• Jaki jest najczęstszy błąd w określaniu okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy?
• Czy w regulaminie muszą być wpisane konkretne godziny pracy?
• Przejmowanie zmiany – jakich zapisów unikać w regulaminie pracy?
• Jakie zapisy w zakresie wyjść prywatnych muszą być w regulaminie?
• Jak prawidłowo określić zasady zmiany harmonogramu czasu pracy pracownika ?
• Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi ws. „elastycznego czasu pracy” (art. 150 § 3 KP) a konieczność ujednolicenia regulaminu pracy

12. Godziny nadliczbowe

• Kto z ramienia pracodawcy może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
• Godziny nadliczbowe średniotygodniowe i dobowe
• Czym się różnią godziny ponadwymiarowe od średniotygodniowych?
• Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe – stanowisko MRPiPS z 2017 r.
• Kiedy praca w wolną sobotę oznacza nadgodziny dobowe ?
• Godziny nadliczbowe pracowników zmianowych oraz zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy
• Jak obliczyć roczny limit godzin nadliczbowych (150/416) – stanowisko PIP i MPiPS ?
• Wpływ usprawiedliwionej nieobecności na średniotygodniowy maksymalny czas pracy (48 godzin) – stanowisko MRPiPS z grudnia 2018 r.
• Data złożenia wniosku o odbiór nadgodzin a data wypłaty wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy nadliczbowej
• Rozliczanie godzin nadliczbowych czasem wolnym – stanowisko PIP
• Kiedy rozliczanie godzin nadliczbowych kosztuje pracodawcę najwięcej – metody optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych
• Do kiedy najpóźniej pracownik samorządowy powinien otrzymać czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

13. Zasady rekompensowania pracy w „wolną sobotę”, niedzielę i święto

• Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy można zapłacić za dodatkowo przepracowany czas?
• Czym się różni dodatkowa praca w sobotę od pracy w niedzielę
• Ciągłe naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – konsekwencje dla pracodawcy
• Jak ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

14. Rozliczanie czasu pracy kadrze kierowniczej i zarządzającej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

15. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

• Normy czasu pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności
• Prawidłowa treść informacji o warunkach zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej
• Odpracowywanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

16. Jak poprawnie ewidencjonować czas pracy?
• Jak w praktyce zindywidualizować ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników?
• Jakie elementy musi zawierać dokumentacja czasu pracy po zmianach?
• Gdzie po zmianie przepisów przechowywać zgody od pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 na pracę w godzinach nadliczbowych, a gdzie orzeczenia o niepełnosprawności?
• Czy inspektor pracy może domagać się grafików (rozkładów czasu pracy) z poprzednich miesięcy?
• Przez jaki okres czasu należy przechowywać listy obecności pracowników?
• W jaki sposób dokumentować w ewidencji czasu pracy tzw. „wyjścia prywatne”?
• Jakie dokumenty związane z czasem pracy nie powinny być przechowywane w części B akt osobowych?

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych. Obecnie stale współpracuje z działami personalnymi pracodawców zatrudniających ponad 15.000 osób.

Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń komercyjnych byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: Carslberg Shared Services Polska, ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Michelin Polska, PZL Mielec, Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A., Coty Polska, Enersys Polska sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka,), a także Narodowego Banku Polskiego, Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych, PGNiG, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie szkoleń nacisk jest kładziony na praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Omawiając poszczególne zagadnienia trener korzysta z tablicy multimedialnej ułatwiającej zrozumienie prezentowanych treści. Szkolenia są wzbogacane o liczne przykłady z praktyki zawodowej trenera. Materiały do każdego ze szkoleń stanowi prezentacja multimedialna wzbogacona o wyjaśnienia urzędów (PIP, MPiPS) oraz orzecznictwo sądowe.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
09:30
26 września

Uwaga!
Rejestracja tylko do 09:30

Czas zakończenia
14:30
26 września

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Udostępnione podczas szkolenia do pobrania i wysłane po szkoleniu na adres e-mail podany przy rejestracji

Nagranie
Szkolenie bez nagrania

Call Now Button