Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, a także o informacjach zamieszczanych w BIP.

Cele i korzyści
– Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej;
– Zdobycie wiedzy praktycznej na temat informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
– Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem związanym z informacją publiczną oraz BIP.

1. Zakres informacji publicznej:
– ustalenie, że wnioskowana informacja ma status informacji publicznej;
– ustalenie posiadania danej informacji;
a) informacje publiczne będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych jst
b) informacje publiczne ,,nie wytworzone” przez dany podmiot;
– ustalenie, że posiadana informacja publiczna podlega udostępnieniu;
– tzw. informacja wewnętrzna/robocza a informacja publiczna;

2. Kolizja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w stosunku do innych ustaw, na podstawie których można uzyskać informację publiczną

3. Rodzaje informacji publicznej:
– prosta;
– przekształcona ( w tym tzw. anonimizacja);
– informacja przetworzona:
a) charakterystyka informacji przetworzonej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych;
b) problematyka zestawienia wielu informacji prostych w kontekście informacji przetworzonej;
c) interes publiczny jako przesłanka uzyskania informacji przetworzonej;

4. Formy udostępniania informacji publicznej

5. Postępowanie w sprawie udzielania informacji na wniosek:
– wymogi formalne wniosku;
– udzielenie informacji we wnioskowanej formie;
– informacja o kosztach udzielenia informacji publicznej;

6. Ograniczenie prawa do informacji:
– tajemnice ustawowo chronione;
– prawo do prywatności i ochrona danych osobowych;
– problematyka prawa do prywatności funkcjonariusza publicznego/ osoby pełniącej funkcje publiczne;
– problematyka tajemnicy przedsiębiorcy;
– decyzja o odmowie udostępniania informacji publicznej:
a) elementy decyzji;
b) stosowanie kpa;
c) wydanie decyzji wnioskodawcy, który nie ma statusu strony w postępowaniu administracyjnym;
7. Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
8. Informacja zamieszczona w BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
9. Publikowanie reklam a BIP
10. BIP a inne urzędowe strony www
11. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP?

Renata Cybulska

Dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; członek Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa samorządu terytorialnego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w ww. zakresie. Wykładowca na studiach podyplomowych dla pracowników samorządowych. Radca prawny współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi. Autorka wielu publikacji z ww. obszaru tematycznego, w tym praktycznych wyjaśnień i komentarzy.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Uwaga!
Szkolenie odwołane

Call Now Button