Pierwszy raz formularz TPR podatnicy wypełniali dla transakcji realizowanych w roku 2019. Ze względu na przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, pierwsze obowiązki związane z raportowaniem realizowane były do 31.12.2020 roku.
Formularz TP-R to w praktyce „wyciąg” ze sporządzonej dokumentacji cen transferowych, w którym podatnicy podają informacje nie tylko na temat rodzaju realizowanych transakcji, ale również informacje związane z ustaleniem warunków realizowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz metody i wysokości cen stosowanych w takich transakcjach. Formularz to idealne narzędzie dla organów podatkowych do typowania podmiotów do kontroli cen transferowych.
Aktualnie, wielkimi krokami zbliża się termin złożenia kolejnego raportu o cenach transferowych. W tym roku czekają nas kolejne zmiany związane z wprowadzeniem nowej schemy TP-R.
Co uległo zmianie w nowym formularzu? Jakie dane będziemy przekazywać do organów podatkowych? Jak uporać się z prawidłowym złożeniem TPR? Kto jest zobowiązany do jego złożenia i jakie transakcje podlegają raportowaniu? Na te i wiele innych pytań, odpowiemy podczas szkolenia, które w całości poświęcone zostanie praktyce wypełniania informacji o cenach transferowych.

1. Formularz TP-R jako narzędzie do typowania podmiotów do kontroli – jak organy podatkowe mogą wykorzystywać dane zawarte w formularzu.

2. Statystyki i wnioski MF z analizy złożonych TP-R za rok 2019.

3. Podmioty zobowiązane do złożenia TP-R – czy zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych zwalnia również ze złożenia formularza TP-R?

4. Jakie transakcje podlegają raportowaniu – jak prawidłowo określić limity transakcji oraz jak prawidłowo przeprowadzić grupowanie transakcji.

5. Termin na złożenie informacji o cenach transferowych.

6. Osoby odpowiedzialne za złożenie i podpisanie TP-R. Sankcje za niezłożenie/złożenie po terminie/ podanie nieprawdy w składanym formularzu.

7. Dane zawarte w TP-R, a odpowiedzialność za rynkowość transakcji – ryzyko związane z brakiem lub niewłaściwym sporządzeniem analiz benchmarkingowych.

8. Omówienie zmian w nowym formularzu TP-R – jak wprowadzone zmiany wpłyną na wypełnienie obowiązków związanych z raportowaniem.

9. Transakcje z rajami podatkowymi, a obowiązek złożenia TP-R

10. Problemy z wypełnieniem TP-R – odpowiedzi na pytania powstałe podczas wypełniania TP-R za rok 2019.

11. Elementy formularza TP-R – omówienie poszczególnych sekcji formularza oraz informacji jakie należy w nich ująć.

12. Wspólne wypełnienie TP-R – instrukcja jak krok po kroku wypełnić formularz na przykładzie wybranych transakcji.

13. Polski Ład – propozycje zmian w formularzu TP-R

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
09 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
09 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK