Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najważniejszych instytucji spółek prawa handlowego przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Szkolenie ma na celu omówienie mechanizmów towarzyszących powstawaniu i prowadzeniu działalności przez spółki prawa handlowego na podstawie Kodeksu spółek handlowych. W trakcie szkolenia prowadzący przekaże uczestnikom wiedzę o rodzajach spółek prawa handlowego, sposobach prowadzenia spraw i reprezentacji spółek prawa handlowego,  organach, podejmowaniu uchwał, zmian umów, zakładaniu, likwidacji spółek, jak również o zdarzeniach restrukturyzacyjnych (przekształcenia, połączenia i podziały spółek). Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego w oparciu nie tylko o przepisy ustawy, ale również z  przywołaniem orzecznictwa oraz komentarzy.

 1. Powstanie spółek handlowych
 • Zakładanie spółek osobowych
 • Zakładanie spółek kapitałowych
 • Spółki w organizacji
 1. Spółki osobowe
 • Rodzaje spółek osobowych i specyfika funkcjonowania spółek osobowych
 • Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych
 • Ukształtowanie relacji pomiędzy wspólnikami spółki osobowej
 • Stosunki majątkowe w spółkach osobowych
 • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki osobowej
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki osobowej
 1. Spółki kapitałowe
 • Rodzaje spółek kapitałowych
 • Zawarcie umowy spółki kapitałowej
 • Wnoszenie wkładów do spółki kapitałowej
 • Zmiany w kapitale zakładowym – wkłady pieniężne i niepieniężne
 • Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania
 • Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność oraz tryb ich wzruszania
 • Dopłaty, umorzenie udziałów,
 • Zasady podziału zysku w spółkach prawa handlowego
 • Zakończenie działalności spółki kapitałowej
 1. Restrukturyzacje spółek prawa handlowego – przebieg procesu, koszty, skutki prawne i podatkowe
 • Przekształcenia spółek prawa handlowego
 • Połączenia i podziały spółek prawa handlowego
Monika Markisz

Monika Markisz

Wykładowca z kilkunastoletnim stażem zawodowym zdobytym w firmach szkoleniowych, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz we współpracy z uczelniami wyższymi. Specjalizuje się w prawie podatkowym i handlowym. Autorka/współautorka kilku książek z dziedziny prawa podatkowego, monografii i opracowań tematycznych. Prowadzi szkolenia w sposób przystępny, przekazując Uczestnikom liczne przykłady przydatne w pracy zawodowej.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
15 października

Czas zakończenia
15:00
15 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA