Celem konferencji jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VAR, które wejdą w życie w 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Konferencja będzie obejmowała ponadto podsumowanie najważniejszych zmian podatkowych wprowadzonych w 2021 r.  oraz najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i TSUE oraz interpretacji organów podatkowych.

UWAGA: Program może ulec modyfikacji zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego.

I. Wybrane zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku PIT.

1. Kwota wolna od podatku
2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.
3. Ulga dla pracowników (dla „klasy średniej”).
4. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
5. Składka zdrowotna dla menadżerów”.
6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
7. „Likwidacja” karty podatkowej
8. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
9. Nowe zasady amortyzacji w PIT
10. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokalów mieszkalnych
11. Ryczałt za używanie służbowych aut

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Spółki holdingowe
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Nowy CIT „estoński”
6. Cienka kapitalizacja
7. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
8. Wypłata ukrytej dywidendy
9. Zakaz przerzucania dochodów
10. Zmiany w cenach transferowych

III. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r.

1. Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
2. Ulga dla innowacyjnych pracowników
3. Ulga na prototypy
4. Ulga na ekspansję produktową
5. Ulga na robotyzację
6. Ulga na powrót
7. Ryczałt dla osób powracających do Polski
8. „Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu

IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT.

1. Grupy VAT
2. Zmiany w WIS
3. VAT w usługach finansowych
4. Promowanie obrotu bezgotówkowego

V. Pozostałe zmiany.

1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
2. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
3. Tzw. porozumienia inwestycyjne.
4. Zmiany w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego.
5. Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.
6. Zmiany w ustawie o PCC.
7. Zmiany w ustawie o KKS.

VI. Jak prowadzić biznes w 2022 r. – wybór optymalnych rozwiązań podatkowych.

1. Wybór najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności w 2022 r.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wady i zalety.
3. Spółka z o.o. jako alternatywa dla działalności gospodarczej czy naprawdę warto?
4. Połączenie kilku form prowadzenia działalności kiedy i na jakich zasadach to możliwe?
5. Case study – przykładowe kalkulacje przy różnych rodzajach prowadzonej działalności.

VII. Zmiany 2021 r. – podatek CIT

1. Należyta staranność w cenach transferowych świetle nowych przepisów oraz projektu objaśnień
2. Strategia podatkowa oraz sprawozdanie z realizacji strategii
3. Ulga na złe długi w CIT i PIT
4. Spółki nieruchomościowe
5. Możliwość rozliczenia tzw. hipotetycznych odsetek w kosztach uzyskania przychodów
6. Wprowadzenie nowych zasad rozliczenia straty podatkowej
7. Rozliczenie faktoringu na gruncie interpretacji ogólnej MF
8. Wybór orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT.

VIII. Zmiany 2021 r. – podatek VAT

1. Wprowadzenie pakietu „SLIM VAT 1” – nowe zasady dokonywania korekt i pozostałe zmiany.
2. Zmiany w zakresie raportowania JPK VAT
3. Pakiet e-commerce – wybrane aspekty
4. Zmiany wynikające z pakietu „SLIM VAT 2”
5. Krajowy System e-Faktur
6. Najważniejsze wyroki TSUE w sprawie VAT

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
26 października

Czas zakończenia
15:00
26 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA