Uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• jak ustalać wartość i rozliczać świadczenia niepieniężne na listach płac
• który przychód podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a który zwolniony jest z poboru zaliczki na podatek dochodowy,
• jakie są ograniczenia w możliwości rozliczenia zaliczki na podatek od wpłat na PPK
• jaka jest różnica pomiędzy odliczeniem a korektą nadpłaconego wynagrodzenia

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
2. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania z uwzględnieniem zmian od 2022 roku.
3. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.
4. Rozliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń w przypadku zgonu pracownika.
5. Umowa o zakazie konkurencji – zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania.
6. PPK na listach płac:
a. Moment powstania przychodu a wpływ na pobór zaliczki na podatek dochodowy
b. Sytuacje w których nie nalicza się wpłaty w części finansowanej przez pracownika
c. Deklaracja rezygnacji i jej wpływ na listy płac.
d. Deklaracja dotycząca stosowania wpłaty obniżonej – zasady ujmowania na listach płac.
7. Zasady korygowania listy płac:
a. Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
b. Rozliczenie zaniżonej podstawy wymiaru składek i/lub podstawy do opodatkowania
c. Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia.
d. Korekta nadpłaconego wynagrodzenia.

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 15 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 5000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
99 PLN + VAT

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
10 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
10 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK