Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień i instytucji podatku akcyzowego, zasad jego funkcjonowania oraz zakresu obowiązków jakie spoczywają na podatnikach tego podatku.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione reguły funkcjonowania podatku akcyzowego, jakie obowiązki spoczywają na uczestnikach obrotu wyrobami akcyzowymi a także omówione będą charakterystyczne instytucje i mechanizmy rozliczania podatku akcyzowego – uwzględniając najnowsze zmiany oraz praktykę organów skarbowych w tym także orzecznictwo sądów administracyjnych.

1. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatnicy podatku rejestracja dla celów akcyzowych.
a) wyroby akcyzowe
b) przegląd instytucji i definicji podatku akcyzowego
c) rejestracja dla celów podatku akcyzowego
2. Przedmiot opodatkowania akcyzą oraz zasady wykonywania działalności przez podatników akcyzy.
a) przedmiot opodatkowania akcyzą
b) moment powstania obowiązku akcyzowego
c) składy podatkowe
d) zabezpieczenia akcyzowe
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych
a) przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszonej akcyzy
b) przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
4. Zwolnienia w podatku akcyzowym
5. Ewidencje w podatku akcyzowym, deklaracje składane dla potrzeb podatku akcyzowego oraz pozostałe obowiązki podatników.

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Łukasz jest doradcą podatkowym oraz agentem celnym w Kancelarii LTCA. Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2014 r. początkowo w Urzędzie Kontroli Skarbowej i Urzędzie Celno-Skarbowym a następnie w kancelariach doradztwa podatkowego, gdzie doradzał podmiotom z branży budowlanej, deweloperskiej, energetycznej, FMCG, sektora usług finansowych, chemicznej oraz TSL. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku akcyzowym oraz regulacjach celnych. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.”

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
30 stycznia 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
14:00
30 stycznia 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button