W trakcie szkolenia przestawione zostaną przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące podatku od nieruchomości, w tym najnowsze wyjaśnienia, analizy czy komentarze. Prowadząca zapozna uczestników z wybranymi aspektami opodatkowania gruntów, budynków i niektórych budowli podatkiem od nieruchomości. Szkolenie będzie obejmowało równie planowane zmiany przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wybranych przedmiotów opodatkowania. Omawiane kwestie zostaną poparte interpretacjami organów podatkowych, orzecznictwem sądów administracyjnych i wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów prawa wprowadzone w 2022 roku oraz planowane zmiany przepisów na rok 2023.

1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
a. Grunty
b. Budynki
c. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
2. Podatnicy podatku od nieruchomości
a. Właściciele nieruchomości
b. Posiadacze nieruchomości
3. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
a. Powstawanie i wygasanie obowiązku podatkowego
b. „wakacje podatkowe”
4. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
a. Kategoria nieruchomości – wpływ na podstawę opodatkowania
b. Czym jest powierzchnia użytkowa?
c. Podstawa opodatkowania dla budowli
5. Stawki podatku od nieruchomości
a. Stawki kwotowe i procentowe
b. Uchwały rady gmin
6. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku od nieruchomości
a. Jakie podmioty są zwolnione z podatku od nieruchomości?
b. Przedmioty opodatkowania zwolnione z podatku od nieruchomości
7. Pozostałe zagadnienia
a. Zasady wypełniania deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości
b. Planowane zmiany przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości
8. Najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych w podatku od nieruchomości w 2022-2023 roku

Monika Markisz

Monika Markisz
Radca prawny
Doradca podatkowy

Wykładowca z kilkunastoletnim stażem zawodowym zdobytym w firmach szkoleniowych, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz we współpracy z uczelniami wyższymi. Specjalizuje się w prawie podatkowym i handlowym. Autorka/współautorka kilku książek z dziedziny prawa podatkowego, monografii i opracowań tematycznych. Prowadzi szkolenia w sposób przystępny, przekazując Uczestnikom liczne przykłady przydatne w pracy zawodowej.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Marcin Pawełczyk

Marcin Pawełczyk
Key Account Manager

+48 535 195 861
marcin.pawelczyk@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
11:00
14 marca 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 11:00

Czas zakończenia
16:00
14 marca 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button