Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z prawidłowym ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Podczas szkolenia przedstawione zostaną szczegółowe regulacje dotyczące powyższego zagadnienia wraz ze wskazaniem najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku od nieruchomości.

I. Określenie podstawy opodatkowania gruntów
1. Sposób pomiaru powierzchni gruntów
a) dokumenty przydatny przy określeniu powierzchni gruntu
b) ewidencja gruntów
c) pomiary
2. Sposób pomiaru innych powierzchni np. zbiorników wodnych

II. Zasady określania powierzchni użytkowej budynku
1. Powierzchnia użytkowa budynku
2. Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
3. Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania

III. Określenie sposobu opodatkowania budowli

1. Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
2. Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli
3. Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania
4. Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji

IV. Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku do nieruchomości

Urszula Zielińska

Urszula Zielińska
Doradca podatkowy

Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
29 listopada

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
13:00
29 listopada

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button