Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług.

Podczas Szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące stawki podatkowy VAT, jak również reguły dotyczące transakcji kompleksowych, faktur oraz przepisów mających wejść w życie dotyczących systemu KseF.

1. Transakcje kompleksowe
1) definicja transakcji kompleksowych
2) podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych
3) obowiązek podatkowy przy transakcjach kompleksowych
4) odliczenie podatku od transakcji kompleksowych

2. Faktura:

1) Definicja i niezbędna treść faktury
a. katalog obowiązkowych danych na fakturze
b. najczęściej popełniane błędy na fakturach
c. dane fakultatywne na fakturach
d. adnotacje i uwagi
2) Faktury elektroniczne
a. pojęcie faktury elektronicznej i e-faktury
b. zasady wystawiania
3) Faktury zaliczkowe
a. przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
b. rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
c. faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
d. faktura zaliczkowa na 100% należności
e. faktura zaliczkowa a faktura PRO FORMA- jakie elementy powinna zawierać ?
4) Anulowanie faktury

3. Faktura ustrukturyzowana oraz KSeF

1) co to jest KSeF i do czego ma służyć
2) faktura ustrukturyzowana
3) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
4) zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej;

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
14 marca 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
13:00
14 marca 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button