Celem szkolenia jest kompleksowe problematyki podatków CIT i VAT w branży medialnej.

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień w dwóch obszarach:

1. Omówienie kluczowych zagadnień branżowych;
2. Omówienie ostatnich zmian podatkowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia branży.

Szkolenie obejmuje wyłącznie zagadnienia branżowe, które zostały wybrane na bazie naszej wieloletniej praktyki w obsłudze podatkowej firm z branży medialnej.

I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT mające wpływ na rozliczenia podatkowe firm z branży medialnej:

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Spółki holdingowe
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Cienka kapitalizacja
6. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
7. Wypłata ukrytej dywidendy
8. Zmiany w cenach transferowych
9. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
10. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”

II. Wybrane zagadnienia branżowe w CIT:

1. Przychody podatkowe charakterystyczne dla branży medialnej: udostepnienie czasu antenowego, usługi reklamowe, udzielanie licencji, sprzedaż praw autorskich, itd.
2. Wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi (określenie momentu rozpoznania przychodu)
3. Rozliczenie podatkowe umów barterowych – problemy praktyczne
4. Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych
5. Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe
6. Koszty uzyskania przychodów w branży medialnej – uwagi ogólne. Podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne – omówienie przepisów ustawy o CIT istotnych dla rozliczenia kosztów w czasie
7. Koszty uzyskania przychodów w branży medialnej – licencje, wartości niematerialne i prawne, opłaty koncesyjne, koszty udźwiękowienia i koszty przesyłu materiałów do emisji, produkcje własne, ZAiKS, ZASP i inne
8. Akcje marketingowe i promocyjne w branży medialnej: kampanie sponsorskie, konkursy, sponsoring, organizacja imprez, prezenty, gadżety i inne
9. Koszty i świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w branży medialnej na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody)
10. Podatek u źródła w branży medialnej: licencje, prawa autorskie, tłumaczenia i inne – omówienie najczęstszych problemów praktycznych

III. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku VAT oraz zmiany z 2021 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe firm z branży medialnej:

1. Grupy VAT
2. Wprowadzenie pakietu „SLIM VAT 1” – w szczególności z miana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus” w tym rak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
3. Zmiany w zakresie raportowania JPK VAT
4. Zmiany wynikające z pakietu „SLIM VAT 2”
5. Planowany pakiet „SLIM VAT 3”
6. Krajowy System e-Faktur

IV. Wybrane zagadnienia branżowe w VAT:

1. Miejsce opodatkowania usług w sektorze mediów
2. Świadczenia kompleksowe w VAT
3. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług reklamowych i nadawczych
4. Moment powstania obowiązku podatkowego – licencje, usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, usługi produkcyjne
5. Podstawa opodatkowania i jej korygowanie
6. Refakturowanie usług – przegląd stanowisk praktycznych
7. Import usług – rozliczenie podatku naliczonego – nabywanie zagranicznych licencji

V. Podatek od reklam – omówienie zagadnienia i skutków jego ewentualnego wprowadzenia.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Marcin jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych. Włada biegle językiem angielskim.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
29 czerwca

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
29 czerwca

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)