Szkolenie ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem funkcją podatkową w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządów spółek oraz kadry menadżerskiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie ryzyk, które mogą wystąpić w przypadku naruszenia przepisów podatkowych. Dodatkowo, eksperci poruszą zagadnienia związane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym odpowiedzialności zarówno spółki, jak i kadry zarządzającej w tym w szczególności w aspekcie przepisów podatkowych, karnych i karnoskarbowych.

Podczas szkolenia, przedstawione zostaną również rozwiązania zmierzające do ograniczenia ryzyk i odpowiedzialności. W tym aspekcie, omówione zostaną w szczególności aspekty praktyczne związane z  budową i wdrożeniem systemu tax compliance, jako narzędzia zapewniającego zgodność prowadzenia działalności z przepisami podatkowymi oraz rolą zarządów w tworzeniu i nadzorowaniu systemu tax compliance.

I. Budowa systemu podatkowego w Polsce i główne obszary ryzyk.

1. Podatki jako niezbędny element działalności przedsiębiorstwa.

2. Ryzyka podatkowe w spółkach – identyfikacja ryzyka, główne obszary ryzyk na przykładzie wybranych podatków.

3. Jak prawidłowo zidentyfikować i oszacować ryzyko?

4. Jak Polski Ład wpłynie na rozliczenia podatkowe kadry menadżerskiej?

II. Odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej za rozliczenia podatkowe.

1. Odpowiedzialność spółki, kadry zarządzającej, służb finansowych oraz pracowników – główne obszary odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe:

• odpowiedzialność podatkowa;
• odpowiedzialność karna;
• odpowiedzialność karna skarbowa;
• inne rodzaje odpowiedzialności.

2. Podstawowe sposoby ograniczania odpowiedzialności – podział kompetencji, outsourcing, współpraca z organami podatkowymi oraz czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

III. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie – na czym polega i jaka jest rola zarządu i kadry menadżerskiej w sprawowaniu funkcji podatkowej?

1. Jak prawidłowo zarządzać funkcją podatkową?

2. Sposoby ograniczenia ryzyk podatkowych oraz odpowiedzialności kadry menadżerskiej na przykładzie zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i pracowników.

3. System zarządzania ryzykiem (tax compliance) jako podstawowe narzędzie do zarządzania podatkami i ograniczania ryzyk i odpowiedzialność.

4. Korzyści płynące z wdrożenia tax compliance oraz rola zarządu we wdrożeniu systemu.

5. Główne elementy systemu tax compliance:

• Strategia podatkowa jako podstawowy dokument określający procedury i procesy podatkowe.
• Procedury dla kadry zarządazjącej oraz podział kompetencji i obowiązków.
• Procedury decyzyjne i obiegu dokumentów.
• Procedury kontrolne (w tym procedury KKS).
• Procedury należytej starnności (m.in VAT, WHT, ceny transferowe).
• System kontroli wewnętrznej – cykliczne audyty i szkolenia.

6. Tax compliance officer – kto i na jakich zasadach powinien pełnić taką funkcję?

7. Budowa systemu tax compliance – case study.

Marcin Zarzycki

Marcin Zarzycki
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych, jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Marcin reprezentował klientów w ponad 100 postępowaniach podatkowych, sądowo – administracyjnych i karnoskarbowych. Wspólnie z zespołem LTCA jest laureatem prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 900 szkoleniach m.in. z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transferowych, podatku u źródła, fuzji i przejęć oraz compliance. Autor wielu specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań. Ekspert i praktyk z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Laureat prestiżowych rankingów doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkoleniach (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance oraz zmian w podatkach.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Doradca podatkowy, Partner LTCA. Daniel doradza Klientom funkcjonującym w branży nieruchomościowej, transportowej, FMCG, automotive oraz IT. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT oraz CIT. Autor licznych publikacji specjalistycznych oraz wykładowca na szkoleniach prawnych i podatkowych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
25 października

Czas zakończenia
13:00
25 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

  • DOSTĘP TESTOWY

    DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA