Celem szkolenia jest szerokie omówienie spółki komandytowej jako atrakcyjnej dla biznesu formy prawnej prowadzonej działalności (zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzonych Nowym Ładem). Na szkoleniu omówimy wady i zalety tej spółki, jak również odniesiemy się do aspektów jej opodatkowania (oraz jej wspólników). Nie obejdzie się bez licznych interpretacji przepisów prawa podatkowego i ciekawych wyroków sądów administracyjnych.

I. Informacje ogólne o spółce komandytowej
II. Odpowiedzialność i status komplementariusza
III. Status Komandytariusza i jego odpowiedzialność
IV. Opodatkowanie w Spółce komandytowej
V. Wypłata zysku – źródło przychodu po stronie wspólnika
VI. Zasady opodatkowania transferowanych zysków
VII. Zaliczki na poczet zysku – wachlarz teorii
VIII. Zwolnienie dywidendowe w spółkach komandytowych dla komandytariusza

Klaudia Jachira

Klaudia Jachira
Doradca podatkowy

Klaudia ukończyła studia prawnicze w 2016 roku na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2014 roku współpracowała z Polską Kancelarią Doradztwa Podatkowego. W 2020 roku zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego. Klaudia specjalizuje się w restrukturyzacjach i planowaniu podatkowym, a także w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradzała spółkom m.in. z branży deweloperskiej, przemysłowej, IT.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
30 września

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
13:00
30 września

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button