Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych i świadczeń na rzecz pracowników, które najczęściej występują w firmach oraz ich oceny pod kątem podatkowym VAT / CIT / PIT. Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków pod kątem podatkowym, jak również wskażą jak powinno się dokonywać dokumentowania poszczególnych wydatków.

Szkolenie ma również na celu przedstawienie najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

 1. I. Podatkowe aspekty wydatków marketingowych – zagadnienia ogólne1. Podatek VAT:
  a. możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w celach marketingowych,
  b. obowiązek naliczenia podatku VAT w związku z przekazywaniem towarów i usług w celach marketingowych (opodatkowanie nieodpłatnych przekazań, próbki),
  c. problemy związane z rozliczeniem VAT przy współpracy z agencjami reklamowymi.2. Podatek CIT:
  a. możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w celach marketingowych do kosztów uzyskania przychodów oraz możliwość zaliczenia do kosztów nieodliczonego podatku VAT,
  b. obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku CIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach akcji marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych).

  3. Podatek PIT:
  a. obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych
  a przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście),
  b. zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów / sprzedaży premiowych / akcji promocyjnych/ wynikających z BHP,
  c. obowiązki płatnika.

  4. Obowiązki dokumentacyjne i informacyjne związane z marketingiem:
  a. dokumentacja konkursów / sprzedaży premiowych / akcji reklamowych i innych działań marketingowych – zakres wymaganych dokumentów,
  b. regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych
  – zasady sporządzania,
  c. obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych
  np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne),
  d. działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi – zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.

  II. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje:

  1. pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych,
  2. prezenty dla kontrahentów i pracowników,
  3. konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
  4. imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
  5. imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
  6. szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
  7. szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,
  8. wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
  9. udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
  10. wydatki na wystrój firmy.

  III. Sprzedaż premiowa:

  1. definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
  2. dokumentacja sprzedaży premiowej,
  3. usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
  4. sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
  5. sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.

  IV. Konkursy dla kontrahentów i pracowników:

  1. definicja konkursu – problemy interpretacyjne,
  2. organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
  3. konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie),
  4. konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
  5. konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.

  V. Bony, vouchery, karty podarunkowe – rozliczenie VAT, CIT i PIT po zmianie przepisów

  1. Podział bonów (voucherów) – bony jednego i różnego przeznaczenia,
  2. Emisja bonów, nieodpłatne wydanie, oraz zakup bonów,
  3. Upływ terminu ważności bonów – skutki podatkowe,
  4. Przekazanie bonów pracownikom – konsekwencje podatkowe.

  VI. Premie pieniężne i rabaty:

  1. pojęcie premii pieniężnych,
  2. premie lojalnościowe i premie jakościowe,
  3. premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.

  VII. Sponsoring:

  1. pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
  2. niezbędne elementy umowy sponsoringu,
  3. formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
  4. sponsoring a darowizny.

  VIII. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów i pracowników:

  1. przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,
  2. organizacja pikników i koncertów,
  3. zapewnianie noclegów i wyżywienia,
  4. wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.
  5. świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika,
  6. strój, ubiór pracowników,
  7. abonamenty medyczne,
  8. ubezpieczenie OC członków organów spółek,
  9. dowóz pracowników do pracy,
  10. podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  11. bony towarowe dla pracowników,
  12. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
  13. świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS,
  14. karty benefit i multisport,
  15. samochody służbowe na cele prywatne i samochody prywatne na cele służbowe.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań. Ekspert i praktyk z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Laureat prestiżowych rankingów doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkoleniach (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance oraz zmian w podatkach.

Diana Guzek

Diana Guzek
Doradca Podatkowy

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultant podatkowy w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się przede wszystkich zagadnieniami z zakresu PIT, CIT i VAT, sporządzając opinie podatkowe, wnioski o interpretacje, skargi oraz skargi kasacyjne. Następnie swoją karierę rozwijała w międzynarodowej kancelarii doradztwa podatkowego wchodzącej w skład tzw. „wielkiej czwórki”, w której realizowała projekty głównie z zakresu kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Posiada również doświadczenie związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) oraz składaniem wniosków nadpłatowych w zakresie podatku u źródła (WHT). W ramach Kancelarii LTCA uczestniczy w projektach obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
21 września

Czas zakończenia
15:00
21 września

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA