Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami w 2021 r. Jak również zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

Osoby, do których kierowane jest szkolenie: pracownicy działów księgowości, kadr i płac, którzy chcą zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę w zakresie rozliczenia podróży służbowych oraz podróży osób niebędących pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie posiadał przekrojową, aktualną i uporządkowaną wiedzę na temat krajowych
  i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami
 • uzyska odpowiedzi na nurtujące problemy
 1. Prawne regulacje podróży służbowych
 2. Definicja podróży służbowej.
 3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 11. Rozliczanie podróży służbowych
 12. Podróże osób nie będących pracownikami
 13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019 r.
 16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 17. Podatek u źródła a podróże służbowe
 18. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
 19. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 20. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 21. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 22. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 23. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Katarzyna Szyszkowska

Katarzyna Szyszkowska
Project Manager

+48 535 198 065
katarzyna.szyszkowska@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
199 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
15 października

Czas zakończenia
15:00
15 października

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK

 • DOSTĘP TESTOWY

  DOSTĘP TESTOWY DO AKADEMII LTCA