Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian oraz najczęstszych problemów podatników sporządzających dokumentację cen transferowych za rok 2022. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również jakie zmiany obowiązują ich w nowym roku 2023, do kiedy zostały przesunięte terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, jak również przedstawimy najczęstsze problemy w określaniu obowiązków dokumentacyjnych, które spotkały spółki w związku z prawidłowym wypełnieniem obowiązków w roku 2023.

1. Zmiany w cenach transferowych na rok 2023 – uproszczenia, ale czy dla wszystkich?

a) Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
b) Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla określonej grupy podmiotów.
c) Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
d) Nowe zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji.
e) Zmiana sankcji w kodeksie karnoskarbowym
f) Pozostałe propozycje zmian

2. Nowy formularz TPR

a) Co zmienia się w formularzu TPR?
b) Dodatkowe wyjaśnienia – czy konieczne jest ich opisywanie?
c) Wykazywanie transakcji nietypowych – czy Ministerstwo uprościło składanie TPR?
d) Oświadczenie jako element formularza TPR- jak wpłynie na odpowiedzialność osób składających formularz?
e) Pełnomocnictwo do złożenia TPR – kto będzie mógł uzyskać pełnomocnictwo?
f) Pozostałe zmiany w formularzu TPR.

3. Najczęstsze błędy w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych – jak przygotować się na nowy rok z cenami?

a) Najczęstsze błędy podatników przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.
b) Dokumentacja lokalna – na co zwrócić szczególną uwagę przy jej sporządzaniu.
c) Transakcje najczęściej kontrolowane przez organy podatkowe – jak przygotować się do kontroli transakcji.
d) „Cykl życia” cen transferowych – jak zabezpieczyć transakcje w trakcie roku podatkowego

4. Korekty cen transferowych

a) Czym są korekty cen transferowych i jak mogą pomóc „urynkowić” transakcję?
b) Dlaczego najczęściej korekt dokonujemy na koniec roku podatkowego?
c) Przesłanki dokonania korekty cen transferowych?
d) Wady i zalety dokonywania korekt?
e) Korekta cen transferowych fakturą, notą z VAT, czy bez VAT?
f) Najnowsze interpretacje w sprawie korekt cen transferowych.

5. Recharakteryzacja transakcji lub jej pominięcie – nowe narzędzia w rękach organów podatkowych

a) Kiedy organy podatkowe mogą dokonać recharakteryzacji lub pominięcia transakcji?
b) Konsekwencje dla podatników
c) Jak zabezpieczyć się przed kwestionowaniem transakcji na przyszłość?

6. Ocena obowiązku dokumentacyjnego – jak prawidłowo określić swoje obowiązki w zakresie cen transferowych

a) Analiza powiązań, jak wytypować podmioty powiązane – przykłady
• Powiązania rodzinne
• Powiązania osobowe
• Powiązania poprzez wywieranie znaczącego wpływu
• Powiązania kapitałowe
• Powiązania właścicielskie
• Powiązania zarządcze

b) Analiza limitów i grupowanie transakcji
• czym są transakcje jednorodne?
• jak liczyć limity dla typowych transakcji usługowych, towarowych?
• jak określić limit dla transakcji finansowych (pożyczki, cashpooling, linie kredytowe, gwarancje, poręczenia)?
• jak określić limity dla innych transakcji (aporty, transakcje kapitałowe)?
• jak określić limity dla transakcji ubezpieczeniowych?

7. Zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

a) Podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jakie warunki należy spełnić?
b) Transakcje zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji
c) Uproszczenia w stosowaniu cen transferowych, rodzaje uproszczeń i obowiązek raportowania schematów podatkowych

8. Sankcje

a) Sankcje podatkowe
b) Sankcje karnoskarbowe

Anna Kubicz

Anna Kubicz
Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Anna jest doradcą podatkowym i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych, doradzając przy skomplikowanych transakcjach gospodarczych. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i analiz benchmarkigowych. Zarządzała ponad 300 projektami z zakresu TP. Anna z powodzeniem wdrażała również projekty z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz systemów compliance. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach z zakresu cen transferowych, podatków CIT i VAT, MDR oraz compliance. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
399 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
24 stycznia 2023

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
24 stycznia 2023

Certyfikat
TAK – automatycznie do pobrania ze strony
(dla posiadaczy abonamentu)
TAK – wysłany po szkoleniu
(dla pozostałych uczestników)

Materiały
Opublikowane będą na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Nagranie
Opublikowane będzie na naszej platformie maksymalnie do 48 godzin po wydarzeniu
(dla posiadaczy abonamentu)

Call Now Button