Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku VAT, które weszły w życie w 2021 r. oraz zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Szkolenie obejmuje również omówienie najnowszych stanowisk praktycznych, w tym interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE dotyczących CIT i VAT.

PODATKI DOCHODOWE – CIT I PIT
I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku PIT.

1. Kwota wolna od podatku
2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego.
3. Ulga dla pracowników (dla „klasy średniej”).
4. Wspólne opodatkowanie małżonków i samotnych rodziców
5. Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej przy różnych formach prowadzenia działalności.
6. Składka zdrowotna dla menadżerów”.
7. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
8. „Likwidacja” karty podatkowej
9. Wybór najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności na 2022 r.
10. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
11. Sprzedaż składników majątku wycofanych z działalności
12. Nowe zasady amortyzacji w PIT
13. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokalów mieszkalnych
14. Przychody z najmu i dzierżawy tylko na ryczałcie
15. Ryczałt za używanie służbowych aut

II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT.

1. Podatek „minimalny” CIT
2. Ukryte dywidendy
3. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
4. Zasady ustalania rezydencji podatkowej
5. Nowy CIT „estoński”
6. Spółki holdingowe
7. Cienka kapitalizacja (art. 15c)
8. Usunięcie art. 15e
9. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
10. Zakaz przerzucania dochodów
11. Zmiany w cenach transferowych

 

 

III. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT i PIT

1. Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
2. Ulga dla innowacyjnych pracowników
3. Ulga na prototypy
4. Ulga na ekspansję produktową
5. Ulga na robotyzację
6. Ulga na powrót
7. Ryczałt dla osób powracających do Polski
8. „Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu

IV. Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

1. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
2. Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
3. Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.

V. Zmiany 2021 r. – podatek CIT

1. Należyta staranność w cenach transferowych świetle nowych przepisów oraz projektu objaśnień
2. Strategia podatkowa oraz sprawozdanie z realizacji strategii
3. Ulga na złe długi w CIT i PIT
4. Spółki nieruchomościowe
5. Wprowadzenie nowych zasad rozliczenia straty podatkowej
6. Rozliczenie faktoringu na gruncie interpretacji ogólnej MF
7. Wybór orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT.

VAT

I. Planowane zmiany na rok 2022

1. Grupa VAT
2. Wybór opcji rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla instytucji finansowych.
3. KKS przy JPK;

II. Zmiany VAT w 2021 r.

1. Wprowadzenie pakietu „SLIM VAT 1”.

a) Zmiana zasad dokonywania korekt „in plus” oraz „in minus” w tym rak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
b) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT do 4 miesięcy.
c) Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
d) Możliwość odliczania VAT od noclegów.
e) Dostosowanie zasad przeliczania kursów walut do przepisów CIT.
f) Zmiana zasad rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.
g) Doprecyzowanie przepisów o Slit payment.
h) Modyfikacje przepisów w zakresie WIS oraz procedury TAX FREE.

 

2. Zmiany w zakresie raportowania JPK VAT
a. Faktury uproszczone
b. Zmiany w zakresie GTU
c. Modyfikacje w zakresie oznaczeń typów transakcji

3. Pakiet e-commerce
a. Charakterystyka zmian.
b. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość.
c. Sprzedaż na Odległość Towarów Importowanych.
d. Rozliczenie w systemie OSS.
e. Raportowanie JPK

4. Zmiany wynikające z pakietu „SLIM VAT 2”

a. Zmiany wynikające z Brexit.
b. Modyfikacja rozliczeń w transakcjach łańcuchowych.
c. Faktury korygujące import usług i WNT.
d. Rozliczenia importu uproszczonego
e. Ulga na złe długi.
f. Powrót do pierwotnych zasad odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług i WNT.
g. Pozostałe zmiany.

5. Krajowy System e-Faktur

a. Założenia modelu.
b. Korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych.
c. Funkcje Krajowego Systemu e-Faktur.

6. Najważniejsze wyroki TSUE w sprawie VAT

a. Karty paliwowe – Vega International C-235/18 a interpretacja ogólna z 17 lutego 2021 r.
b. Odliczenie VAT przy WNT – wyrok C-895/19 z 18 marca 2021 r.
c. Korekty faktur w trakcie kontroli – wyrok C-48/20 z 18 marca 2021 r.
d. Rozliczenia między oddziałem a centralą – wyrok C-812/19 z 11 marca 2021 r.
e. Niezgodność polskich przepisów o sankcji w VAT z Dyrektywą – wyrok C-935/19 z 15 kwietnia 2021 r.

Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek
Adwokat, Doradca Podatkowy
Partner Zarządzający LTCA

Grzegorz jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Partnerem Zarządzającym w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczony ekspert z zakresu prawa podatkowego, laureat prestiżowych rankingów Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna w kategorii spory podatkowe, jak również w kategorii VAT i PIT. Grzegorz realizował wiele projektów doradczych, obejmujących planowanie podatkowe, zarządzenie ryzykiem prawnym i podatkowym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyty podatkowe. Jako specjalista w zakresie procedury podatkowej z sukcesami prowadzi dziesiątki postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz reprezentuje Klientów w skomplikowanych postępowaniach karnoskarbowych. Wykładowca na ponad 800 szkoleniach z zakresu prawa i podatków, restrukturyzacji oraz procedury podatkowej. Regularnie publikuje w prasie branżowej i specjalistycznej. Włada biegle językiem angielskim.

Daniel Więckowski

Daniel Więckowski
Doradca Podatkowy
Partner LTCA

Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Maria Moskała

Maria Moskała
Dyrektor ds. szkoleń

+48 575 692 694
maria.moskala@ltca.pl

Cena z abonamentem
0 PLN

Cena bez abonamentu
299 PLN + VAT

Czas rozpoczęcia
10:00
14 grudnia

Uwaga!
Rejestracja tylko do 10:00

Czas zakończenia
15:00
14 grudnia

Certyfikat
TAK

Materiały
TAK